W ujęciu miesięcznym, czyli wobec lipca 2020 r. ceny żywności i napojów spadły o 1,1 proc.

GUS podał też, że inflacja CPI ( Ceny towarów i usług konsumpcyjnych) według szybkiego szacunku w sierpniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku wzrosły o 2,9 proc. (wskaźnik cen 102,9), a w stosunku do lipca 2020 r. obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9).

Ceny energii wzrosły w sierpniu o 4,5 proc. wobec sierpnia 2019 r. , a wobec lipca 2020 r. wzrosły o 0,1 proc.

Z kolei ceny paliw spadły o 12,3 proc. rdr, a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosły o 3,3 proc.