• CEVA Logistics zintegruje platformy technologiczne, zapewniając jeszcze lepszą widoczność przesyłek przewoźników i klientów
  • projekt44 gwarantuje CEVA i jej klientom śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym, zarządzanie wyjątkami oraz standaryzację danych

Rozwiązania w zakresie widoczności i śledzenia przesyłek obejmą wszystkie globalne operacje drogowe i kolejowe CEVA, od krajowych i transgranicznych oraz multimodalnych sieci dystrybucyjnych po dostawy B2B dla produkcji i B2C. Wszystkie narzędzia, które obecnie są wykorzystywane przez CEVA, tj. aplikacje dla kierowców, GPS czy portale internetowe, zostaną zintegrowane w ramach jednej, kompleksowej i rozbudowanej platformy do śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym.

 Przesyłki w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie platformy projekt44 jako głównego narzędzia integracji danych, w oparciu o Centrum Zarządzania Siecią, znacznie zwiększy wydajność sieci CEVA. Oprócz wsparcia w zakresie integracji systemów, nowy projekt zapewni CEVA i jej klientom lepszą widoczność przesyłek w łańcuchach dostaw. Umożliwi to nawigacja GPS w czasie rzeczywistym i geofencing, które staną się standardem w dostawach przesyłek oraz transportów LTL i FTL, niezależnie od przewoźników i regionu.

Korzyści dla uczestników łańcuchów dostaw

Globalne partnerstwo przyniesie konkretne korzyści przewoźnikom - partnerom CEVA. Za pomocą udostępnionego im portalu do monitorowania procesów transportowych, będą mogli zarządzać swoimi danymi. Lepsza widoczność, przy wsparciu zaawansowanej analityki i systemów, wpłynie na wzrost terminowości dostaw i efektywności załadunków oraz rozładunków. Dzięki tym rozwiązaniom CEVA, jej klienci i współpracujący przewoźnicy będą też mogli lepiej przewidywać wystąpienie potencjalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Zarządzanie danymi

Projekt44 udowodnił, że dzięki jego rosnącej sieci i możliwościom technologicznym, może obsługiwać kompleksowe procesy transportowe i wymagające bazy danych, co czyni go tym samym najlepszym partnerem we wspieraniu transformacji branży.

Mimo szerokiej popularyzacji rozwiązań wspierających optymalizację danych w łańcuchach dostaw, na rozproszonych rynkach wyzwaniem pozostaje łączność i jakość danych. Dlatego też wspólnym celem obu firm będzie przygotowanie rozwiązań, które zapewnią standaryzację i przejrzystość danych w łańcuchach dostaw, dostosowaną do różnych warunków i dostępną dla wszystkich jego uczestników.