Partnerzy portalu
 • partner portalu
 • partner portalu
 • partner portalu

CHEP Polska: Pomagamy firmom spożywczym redukować koszty

Współpraca z CHEP wspiera optymalizację firm w kilku obszarach. Po pierwsze, usprawniamy procesy, po drugie pomagamy redukować koszty, po trzecie – zmniejszamy wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne – z Izabellą Maczkowską-Ciborowską, Dyrektor Generalną CHEP na Polskę i kraje bałtyckie rozmawia Olimpia Wolf.
 • Autor: Olimpia Wolf, portalspozywczy.pl
 • Data: 26-04-2021, 12:28
CHEP Polska: Pomagamy firmom spożywczym redukować koszty
Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor Generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie, fot. materiały prasowe

Olimpia Wolf: Wyzwaniem obecnych czasów jest przejście od gospodarki linearnej do cyrkularnej. W jaki sposób rozwiązania CHEP wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym?

Izabella Maczkowska-Ciborowska: Gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza odstąpienie od linearnego modelu opartego na zasadzie „weź-wykorzystaj-wyrzuć”, na rzecz rozwiązań opartych na współdzieleniu, recyklingu i optymalizacji okresu przydatności produktów. Koncepcja poolingu, czyli wynajmu palet CHEP powstała 70 lat temu i od samego początku wpisuje się w model GOZ. Nasze rozwiązania są zrównoważone z natury. Palety CHEP powstają z drewna pochodzącego w 100 proc. z certyfikowanych źródeł i są zbudowane w sposób zapewniający im jak najdłuższy cykl życia. Ponadto nadają się do wielokrotnego użytku. Klienci wynajmują od nas określoną liczbę nośników, które trafiają do zamkniętego obiegu i są używane przez kilku uczestników łańcucha dostaw. CHEP zarządza poolem paletowym dbając o jakość nośników, ich transport do klientów, magazynowanie, naprawy i recykling. Zgodnie z założeniami GOZ, dążymy do racjonalnego wykorzystania zasobów i dbamy o to, by palety pozostały w obiegu jak najdłużej. W ten sposób redukujemy nasze zapotrzebowanie na drewno, przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO2 i ograniczamy ilość odpadów w łańcuchu dostaw.

Istnieje przekonanie, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań GOZ w przedsiębiorstwie łączy się z dużymi kosztami. Czy przejście na GOZ się opłaca?

Wprowadzanie nowoczesnych technologii i innowacji zawsze wiąże się z inwestycją ze strony przedsiębiorstwa. Jednak koszty te powinniśmy oceniać przez pryzmat korzyści, które nowe rozwiązania przyniosą w dłuższej perspektywie nie tylko naszej firmie, ale także przyszłym pokoleniom i środowisku. Model gospodarki cyrkularnej zakłada ograniczenie wykorzystania surowców i zasobów, a więc rozwiązania GOZ siłą rzeczy zaczną generować oszczędności dla przedsiębiorstwa. Oprócz tego ograniczą ilość wytwarzanych odpadów, a te, które powstaną, będzie można poddać recyklingowi i wykorzystać w inny sposób. W dłuższej perspektywie gospodarka o obiegu zamkniętym umożliwia rozwój przedsiębiorstw i maksymalizację zysków przy jednoczesnej optymalizacji zużycia zasobów.

Obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności to obecnie ważny temat dla wielu firm spożywczych i handlowych. Dlaczego Państwa zdaniem przedsiębiorstwa zwracają na to coraz większą uwagę?

Wiele firm nie zdążyło się odbić finansowo po pierwszym lockdownie, mają więc ograniczone środki finansowe, tną koszty i nie zatrudniają nowych pracowników. Poza tym, ich linie kredytowe mogą wysychać. Firmy ograniczają zatem wydatki inwestycyjne i zakupowe, szukając sposobu na optymalizację kosztów, który pozwoli im nie tylko przetrwać, ale również dalej się rozwijać. W związku z tym zarówno najwięksi gracze na rynku FMCG, jak i średnie oraz małe firmy poszukują elastycznych rozwiązań, które pozwolą im dopasować się do obecnej sytuacji na rynku. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie pooling palet CHEP. Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na nasze usługi o ok. 10 proc. względem 2019 roku. Klienci doceniają fakt, że nasz model biznesowy pozwala im m.in. ograniczyć wydatki inwestycyjne, takie jak zakup własnych palet i koszty zarządzania nimi. W tym szczególnym okresie mocno pracujemy z naszymi partnerami, żeby pomóc im optymalizować cały łańcuch dostaw i niwelować straty.

W jaki sposób system poolingowy CHEP wspiera firmy w procesie optymalizacji łańcucha dostaw?

Współpraca z CHEP wspiera optymalizację firm w kilku obszarach. Po pierwsze, usprawniamy procesy, po drugie pomagamy redukować koszty, po trzecie – zmniejszamy wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne, a więc przyczyniamy się do tworzenia bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw. Korzystając z poolingu, firma nie musi blokować środków inwestycyjnych na zakup własnego zasobu nośników. Ponadto koszty zarządzania paletami, w tym transportu, magazynowania, napraw i recyklingu, ponosi CHEP. W modelu poolingowym firmy wynajmują tyle palet, ile w danym momencie realnie potrzebują. W przypadku nieprzewidzianego, dodatkowego zamówienia, mogą z łatwością wynająć kolejne palety poprzez system online. Skala naszego biznesu pozwala szybko dostosować częstotliwość planowania popytu, aby zapewnić liczbę palet odpowiadającą zmieniającym się potrzebom.

Oprócz dużej dostępności palet CHEP, ważną rolę odgrywa również ich stała jakość. Dostarczany sprzęt wykonany jest z surowców, pochodzących z legalnych, certyfikowanych źródeł. Trwałość palet CHEP jest o wiele wyższa niż białych palet jednorazowych. Ze względu na fakt, że nasze nośniki zaprojektowane są w sposób zapewniający im wytrzymałość i dłuższy cykl życia produktu, zużywamy mniej zasobów i produkujemy mniej odpadów. Dzięki dużej dostępności naszych palet oraz elastyczności i wydajności operacyjnej CHEP, nasze rozwiązania wpisują się w potrzeby firm z branży spożywczej, które cechuje duży wolumen produkcji i krótki cykl rotacji nośników.

Innymi słowy, pooling palet CHEP pozwala naszym klientom skupić się w 100 proc. na swojej podstawowej działalności i całe zarządzanie paletami pozostawić w rękach ekspertów.

W łańcuchu dostaw ważne jest, aby redukować puste przebiegi i optymalnie wykorzystywać przestrzeń ładunkową. Jakie możliwości oferuje w tym zakresie firma CHEP?

Odpowiedzią na takie wyzwania, jak puste przebiegi w łańcuchu dostaw, jest program Współpraca Transportowa CHEP. Polega on na poszukiwaniu synergii w strumieniach dystrybucyjnych i transportowych między naszymi partnerami biznesowymi. Dzięki unikatowym danym, obejmującym miliony ruchów paletowych na terenie całej Europy, CHEP identyfikuje i oblicza potencjał biznesowy projektu oraz opracowuje dedykowane zrównoważone rozwiązania logistyczne i transportowe w każdym konkretnym przypadku, ograniczając tym samym tzw. „puste kilometry.”

Wszyscy współpracujący partnerzy zwiększają zdolności przewozowe i efektywność transportu przy jednoczesnej poprawie jego dostępności i ograniczeniu emisji CO2. Zwiększamy efektywność firm poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz wdrażanie zrównoważonego modelu biznesu.

Konsumenci chcą coraz większego wyboru produktów i niższych cen. Z drugiej strony firmy starają się ograniczać odpady i emisję CO2. Czy te sprzeczności można pogodzić?

Pogodzenie tych sprzeczności jest rzeczywiście wyzwaniem naszych czasów. Można to zrobić poprzez edukowanie uczestników rynku, zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, w zakresie troski o środowisko naturalne, ale przede wszystkim współpracując. Obserwujemy rosnącą świadomość konsumentów dotyczącą zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i negatywnego wpływu człowieka na środowisko, ale ta świadomość nie zawsze przekłada się na konkretne działania. Producenci i uczestnicy łańcucha dostaw muszą współpracować, by znaleźć zrównoważone rozwiązania i podjąć działania, które przyczynią się do znacznego ograniczenia ilości odpadów.

Również w przypadku przedsiębiorców, niezwykle ważna jest odpowiednia edukacja o korzyściach z GOZ. Jeśli sama troska o środowisko nie stanowi dla firm motywacji do inwestycji w zrównoważone innowacje, warto edukować o korzyściach, takich jak optymalizacja kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa i wzrost konkurencyjności na rynku.

CHEP jest w Komitecie Sterującym inicjatywy Lean&Green wspólnie ze swoimi partnerami Jeronimo Martins Polska i Unilever Polska. Czym zajmuje się ta inicjatywa i w jaki sposób CHEP ją wspiera?

Lean&Green zrzesza przedstawicieli branży TSL (transport i logistyka), producentów i sieci handlowe na drodze do bardziej zrównoważonego, „zielonego” łańcucha dostaw. Wyłącznym partnerem i przedstawicielem Lean&Green Europe na terenie Polski jest ECR Polska. Każda z firm członkowskich Lean&Green stawia sobie za cel obniżenie poziomu emisji CO2 o co najmniej 20 proc. w ciągu pięciu lat w stosunku do określonego roku bazowego. Lean&Green zobowiązuje przedsiębiorstwa do wyznaczenia sobie konkretnych i mierzalnych celów, czasu ich realizacji, a także sposobu, w jaki firmy je osiągną. CHEP jako pionier gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu dostaw, wspiera inicjatywę dzieląc się swoją wiedzą ekspercką i doświadczeniem. Nastawiamy się na współpracę w charakterze partnera i doradcy, jak również integratora branży wokół wizji zrównoważonego rozwoju.

Unia Europejska postawiła przed sobą ambitny cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. do 2030 r., tak aby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. O ile ton udało się zmniejszyć emisję CO2 w łańcuchu dostaw firm współpracujących z CHEP w Polsce w 2020 roku?  

W ubiegłym roku oszczędziliśmy 31 139 ton CO2 w łańcuchu dostaw naszych klientów. Oprócz tego uratowaliśmy 24 490 drzew, co można porównać do ochrony przed wycinką obszaru zieleni wielkości Central Parku. Oszczędziliśmy też 2601 ton odpadów – 612 pełnych śmieciarek.

W strategii działań na lata 2020-2025 CHEP stawia sobie za cel wdrażanie regeneratywnych łańcuchów dostaw. Co to oznacza i jaki ma związek z GOZ?

CHEP jest pionierem gospodarki współdzielenia i działa w obiegu zamkniętym już od 70 lat. Obecnie chcemy iść o krok dalej i budować regeneratywne łańcuchy dostaw. Regeneracja to coś więcej niż tylko redukowanie negatywnych skutków. To odnowa, uzupełnianie i tworzenie wartości dodanej oraz pozytywnych rezultatów dla społeczeństwa i środowiska związanych z działalnością firmy. Przykładem działań regeneracyjnych CHEP jest nasz cel „Korzyści dla planety 2025”, który zakłada sadzenie dwóch drzew za każde używane do produkcji palet. W efekcie liczba nowych drzew do 2030 r. wzrośnie o kilka milionów. Do 2025 roku zamierzamy również pozyskiwać 100 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co najmniej 30 proc. materiału z recyklingu lub upcyklingu w każdym nowym produkcie plastikowym, osiągnąć zerową ilość odpadów oraz optymalizować zużycie wody we wszystkich naszych zakładach.

Jako liderzy gospodarki obiegu zamkniętego planujemy również podwoić liczbę naszych projektów współpracy z klientami, aby zwiększyć obecność naszego modelu na rynku i wynikające z niego korzyści dla biznesu, planety i społeczności na całym świecie. Chcemy stać się prawdziwymi ambasadorami GOZ, propagując ten model, edukując i dzieląc się naszą wizją zrównoważonego rozwoju.

Gospodarka subskrypcji

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
 • Pro 2021-04-26 12:32:19

  Przecież to można napisać w dwoch zdaniach Czytanie tego to tez koszt!!!!

  Odpowiedz
 • logistyk 2021-04-26 15:39:55

  PR ustawka, to nie wywiad...

  Odpowiedz

Powiązane tematy:

Partner serwisu
 • partner portalu
subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na FacebookuObserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.
Bądź na bieżąco!Subskrybuj nasz newsletter
Obserwuj nas

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!