"W pierwszej połowie 2016 r. liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 328, czyli o 14 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. (wg danych na dzień 27 czerwca br. Wśród rodzajów postępowań upadłościowych najwięcej było upadłości w celu likwidacji majątku (249 tj. 76 proc.), a najmniej postępowań o zatwierdzenie układu (1)" - napisano. 

Firma podaje, że wyraźny spadek liczby upadłości i restrukturyzacji zanotowano w transporcie (-43 proc.). Poprawa nastąpiła także w produkcji (-20 proc.), budownictwie (-15 proc.) i handlu (-11 proc.).

 "Prognoza Coface zakłada utrzymanie spadku liczby upadłości i restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw, na poziomie 8-9 proc. na koniec 2016 r." - napisano.