Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, a konkretnie Rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy nakazuje każdemu przedsiębiorcy, instytucji czy urzędowi przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych. Ustawodawca nakazuje uregulowanie w wewnętrznych dokumentach kwestii prawnych narzuconych ustawowo. Analogicznie jak w przypadku regulaminu pracy czy instrukcji BHP gdy dotyczy to firm prywatnych lub regulaminu kontroli zarządczej w przypadku podmiotów sektora publicznego.

Przykładów obowiązku tworzenia wewnętrznych aktów prawnych lub regulacji jest wiele. Jednak okazuje się, że najbardziej skomplikowana jest dokumentacja ochrony danych osobowych. Zapewne wiedzą o tym ci Administratorzy Danych Osobowych (w skrócie ADO) czyli przedsiębiorcy, kierownictwo instytucji, związków, urzędów, fundacji oraz wszelkich innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, którzy ten etap dostosowania swojej działalności do przepisów prawa mają za sobą.

Wymagana dokumentacja składa się z dwóch głównych dokumentów: Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Jej zakres jest bardzo szeroki, a w założeniu ustawodawcy ma stanowić gwarancję prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych. Wymieniona powyżej dokumentacja tworzy system ochrony danych osobowych. Samo jej przygotowanie i wdrożenie można zrobić samodzielnie, ale wymaga to sporej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz czasu... Na tym niestety nie kończy się praca związana z dbałością o ochronę danych osobowych bowiem przy każdej zmianie organizacyjnej lub zatrudnieniu nowego pracownika trzeba wprowadzić stosowne adnotację.

Niestety są to czynności obowiązkowe i musimy je wykonywać. Tu z pomocą przychodzi specjalistyczne oprogramowanie, niestety wybór jest bardzo niewielki. Dotychczas dostępne na rynku rozwiązania były zazwyczaj mało funkcjonalne. Pojawiają się jednak również nowe rozwiązania. Z początkiem kwietnia 2013 r. miała swoją premierę bezpłatna aplikacja „ABIeye", która umożliwia nam zarówno stworzenie własnej dokumentacji ODO, (możliwe jest to dzięki dostarczonym wraz z aplikacją szablonom dokumentacji ODO) jak również jej prosta aktualizacja.

Usługa ta została udostępniona przez firmę ODO 24. Dla jej twórców głównym celem było maksymalne uproszczenie biurokracji oraz przeniesienie jej z wersji papierowej na elektroniczną. Jaki zysk ma firma udostępniająca bezpłatnie takie narzędzie, gdzie tkwi haczyk? - Rzeczywiście aplikacja jest bezpłatna, natomiast płatne są e-Szkolenia pracowników (podnoszące poziom wiedzy z Ochrony Danych Osobowych), z których możemy, ale nie musimy korzystać i w żaden sposób nie utrudni to korzystania z samej aplikacji. - mówi Maciej Kaczmarski, prezes firmy ODO 24.