Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,5 proc.

Analitycy banku zwrócili uwagę, że produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu o 5,9 proc. wobec wzrostu o 1,5 proc. w sierpniu, czyli "wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (3,8 proc.)".

"Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu o 3,0 proc. mdm. W rezultacie odsezonowany poziom produkcji ukształtował się we wrześniu na takim samym poziomie jak w lutym br., czyli ostatnim miesiącu przed silnym wpływem pandemii na produkcję" - podkreślili.

Eksperci zwrócili uwagę, że we wrześniu, podobnie jak w ostatnich miesiącach, obserwowano dalsze ożywienie aktywności w działach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Jednocześnie pozostały one jednym z głównych źródeł wzrostu produkcji przemysłowej. Wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej odnotowano m.in. w działach "urządzenia elektryczne" (26,6 proc. rdr we wrześniu wobec 10,3 proc. w sierpniu), "maszyny i urządzenia" (-5,7 proc. rdr wobec -16,2 proc.) "skóry i wyroby skórzane" (2,0 proc. wobec -7,7 proc.), "wyroby tekstylne" (12,9 proc. wobec 4,0 proc.) oraz "meble" (15,8 proc. wobec 8,4 proc.).

"Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu produkcji w branżach eksportowych jest stopniowe ożywienie w światowym handlu, które było wcześniej sygnalizowane przez wrześniowe wyniki badań koniunktury w przetwórstwie dla Chin oraz strefy euro, w tym Niemiec" - podkreślili analitycy. Według nich struktura branż, w których odnotowano silny wzrost produkcji przemysłowej wskazuje, że jednym z głównych źródeł ożywienia w światowym handlu jest konsumpcja.

Bank zwrócił uwagę na wzrost dynamiki produkcji w branżach odpowiadających za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych, czyli m.in. w kategoriach "produkcja wyrobów z metali" (7,8 proc. rdr we wrześniu wobec 0,4 proc. w sierpniu) oraz "wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych" (5,9 proc. wobec 0,2 proc.). W ocenie analityków "najbliższe miesiące nie przyniosą wyraźnej poprawy perspektyw w branży budowlanej". "Środowe dane o produkcji budowlano-montażowej (prognozujemy, że obniżyła się ona we wrześniu o 9,0 proc. rdr wobec spadku o 12,2 proc. w sierpniu) najprawdopodobniej potwierdzą dalsze obniżenie aktywności w budownictwie" - wskazali.

Mimo zbliżonych do oczekiwań banku danych o wrześniowej produkcji przemysłowej analitycy dostrzegają - ze względu na drugą falę pandemii - "istotne ryzyko w dół" dla scenariusza wzrostu gospodarczego w IV kw. 2020 r. oraz I kw. 2021 r. "Nadal zakładamy, że druga fala pandemii nie doprowadzi do ponownego zerwania międzynarodowych łańcuchów dostaw" - wskazali. Niemniej uważają, że wprowadzane restrykcje administracyjne w związku z większym niż przewidywano pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej znajdą odzwierciedlenie w spadku mobilności gospodarstw domowych oraz obniżeniu skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji, "co w kolejnych miesiącach będzie miało negatywny wpływ na aktywność gospodarczą".