Silne spowolnienie wzrostu PKB

Credit Agricole prognozuje, że w całym 2022 r. tempo wzrostu PKB zmniejszy się do 3,4% wobec 5,9% w 2021 r., a w 2023 r. obniży się do 1,9%. Istotnym czynnikiem ryzyka tej prognozy PKB jest wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia niedoboru gazu w Europie, który może doprowadzić do obniżenia aktywności w przemyśle oraz dalszego wzrostu cen nośników energii.

To jeszcze nie koniec inflacji

Credit Agricole prognozuje, że inflacja w 2022 r. wzrośnie do 14,2% r/r wobec 5,1% w 2021 r., a w 2023 r. obniży się do 9,0%. Wzrost inflacji w 2022 r. będzie efektem zarówno zwiększenia inflacji bazowej, jak i wyższej dynamiki cen żywności i nośników energii.

Prognozujemy, że szczyt inflacji zostanie osiągnięty w IV kw. na poziomie 17,0%. W naszej prognozie założyliśmy, że okres obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej zostanie wydłużony do końca 2023 r. Podobnie jak w przypadku naszego scenariusza PKB, głównym czynnikiem ryzyka dla naszej ścieżki inflacji jest wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia niedoboru gazu w Europie.

Credit Agricole

Wysoka inflacja nasila presję płacową

Bank zakłada, że w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy i wysoką inflacją presja płacowa pozostanie silna. Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu wynagrodzeń będzie również zaplanowana na 2023 r. dwukrotna podwyżka płacy minimalnej (w styczniu i w lipcu), której skumulowany wzrost wyniesie 19,6% r/r.

W konsekwencji prognozujemy, że dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej zwiększy się w 2022 r. do 10,5% r/r wobec 8,9% w 2021 r., a w 2023 r. spadnie do 8,2%.

Credit Agricole

Podwyżka stóp procentowych

Analitycy Credit Agricole uważają, że RPP zdecyduje się w październiku lub w listopadzie na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych o 25pb i zakończy cykl podwyżek ze stopą referencyjną na poziomie 7,00%.

W naszej ocenie RPP nie zdecyduje się na dalsze podwyżki stóp procentowych ze względu na istotne pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach.

Credit Agricole