Jak napisano w komunikacie resortu, minister rozwoju i technologii Piotr Nowak wręczył Dariuszowi Budrowskiemu akt powołania na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

"Nowo powołany szef PARP-u pełnił liczne funkcje w obszarze edukacji i innowacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Swoje doświadczenie opiera na wieloletniej współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), organizacjami pozarządowymi (NGO), jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami wyższymi" - czytamy.

Zaznaczono, że Budrowski od 2005 r. realizował szereg zadań związanych z zarządzaniem i realizacją projektów z zakresu PHARE, ZPORR 2004-2006, Programy Operacyjne 2007-2013. Ponadto - jak napisano - uczestniczył w zarządzaniu programów Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP), Pomoc Techniczna 2014-2020 (POP KCTB), Erasmus+.

Celem działania PARP jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wsparcie działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwoju regionalnego, wzrostu eksportu oraz wykorzystywania nowych technologii w działalności gospodarczej.