Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-listopad 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:

  wartość zmiana (proc.)
mld EUR    
     
saldo handlu zagranicznego -17,6  
eksport 315,5 19,7
import 333,1 27,0
     
mld USD    
     
saldo handlu zagranicznego -18,8  
eksport 334,1 6,3
import 352,9 12,9