Chodzi o zmianę rozporządzenia "w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa". Wicepremier zwrócił uwagę, że ten akt prawny jeszcze nie jest podpisany, ale ma on nadzieję, że "w ciągu najbliższych 2-3 dni zostanie zaakceptowany".

Wnioski suszowe 2022 do 30 listopada

To kolejna zmiana tego rozporządzenia - dokument ten został znowelizowany w ubiegłym tygodniu, wówczas m.in. przedłużony został termin na składania wniosków suszowych z 15 do 23 listopada br.

Kowalczyk wyjaśnił na czwartkowym briefingu, że tych wniosków suszowych było bardzo dużo i czasami zawieszała się aplikacja, dlatego zapadła decyzja o przedłużeniu terminu składania tych wniosków suszowych do 30 listopada.

Wnioski suszowe 2022 - umowy sprzedaży i oświadczenia o sprzedaży są ważne

"Wsłuchując się w głosy rolników podjąłem decyzję o umożliwieniu załączenia dokumentów nie tylko w postaci faktur, ale również innych dokumentów, jak umów sprzedaży między rolnikami czy oświadczenia rolnika, o sprzedaży na targowisku czy bazarze i innych dokumentów, które świadczyłyby o sprzedaży produktów rolnych" - mówił szef resortu rolnictwa.

Pomoc suszowa 2022. Ile można dostać?

Według obecnych przepisów warunkiem otrzymania pomocy suszowej jest wykazanie sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 tys. zł brutto. Dodatkowo konieczne jest dostarczenie kopii faktur potwierdzających sprzedaż.

Pomoc suszowa 2022. Jakie stawki?

Kowalczyk zaapelował, by rolnicy, którzy nie uprawiają ziemi, nie składali wniosków o pomoc suszową. Podkreślił, że mimo iż kwota pomocy suszowej zostanie podniesiona z 450 mln zł do 600 mln zł, to i tak prawdopodobnie po zakończeniu weryfikacji kwota "indywidualna" może podlegać redukcji - może nie być to np. 5 tys. zł, ale niższa kwota, wynikająca z podziału.

Aplikacja suszowa 2022. Ile osób złożyło wnioski?

O szacowanie szkód suszowych za pośrednictwem aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą" w tym roku ubiega się ok. 250 tys. rolników, natomiast o pomoc suszową dla rodzin - 128,5 tys. osób.