Ustawa, która ma obniżyć ceny węgla

Jak wynika z wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projektowana ustawa o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, przez umożliwienie podmiotom wprowadzającym do obrotu - spółkom kapitałowym, w których bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, podjęcia współpracy z zainteresowanymi gminami w celu rozdysponowania węgla do indywidualnych gospodarstw domowych przy niższych cenach zakupu.

Szczegółowa lista tych spółek ma zostać określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Kiedy rząd planuje obniżyć ceny węgla?

Jak wskazano we wpisie, proponowane rozwiązanie wspomoże budżety gospodarstw domowych, a przede wszystkim istotnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego najbardziej potrzebujących. Tym samym przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest instalacja zasilana węglem kamiennym - zaznaczono.

Zgodnie z wpisem do Wykazu, rząd planuje przyjąć odpowiedni projekt, przedstawiony przez ministerstwo aktywów do końca 2022 r.