Z tego transfery bieżące wyniosły 1 mld 242,895 mln euro, a kapitałowe 7,399 mln euro.

Polska wpłaciła do budżetu UE w marcu 347,4 mln euro.

Od początku 2013 roku transfery środków unijnych do Polski wyniosły 2 mld 490,108 mln euro, w tym czasie Polska wpłaciła do budżetu UE 1 mld 721,686 mln euro.