Pieniądze mają być przeznaczone na walkę ze smogiem, rozwój odnawialnych źródeł energii, ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i budowę kanalizacji.

Zarząd WFOŚiGW poinformował w środę na konferencji prasowej o planowanych w tym roku wydatkach na projekty ekologiczne.

"Największa część finansowej oferty WFOŚiGW we Wrocławiu w tym roku zostanie wypłacona na walkę ze smogiem i niską emisją" - powiedział Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW. Jak dodał, na dotacje dla Dolnoślązaków, którzy skorzystają z rządowego programu Czyste Powietrze przeznaczono 50 mln złotych. To pieniądze na wymianę pieców i wykonanie termomodernizacji domów jednorodzinnych.

WFOŚiGW we Wrocławiu zawarł już ponad 100 umów i zarejestrował ponad 1,6 tys. wniosków. "Wypłaciliśmy już pierwsze dotacje. Liczba umów będzie systematycznie rosła, bo Zarząd Funduszu rozpatruje co tydzień około 100 wniosków na dofinansowanie" - powiedział Kasztelowicz.

W tym roku WFOŚiGW we Wrocławiu kontynuuje też własny program wymiany pieców, który skierowany jest do samorządów. Gminy uczestniczące w tym programie rozdzielają pieniądze przekazane przez Fundusz m.in. dla osób fizycznych, które nie kwalifikują się do programu Czyste Powietrze.

"Kolejnym antysmogowym programem są +Strażnicy atmosfery+. Samorządy mogą starać się u nas pozyskać środki dla straży gminnych na sfinansowanie narzędzi i aparatury do kontrolowania palenisk oraz monitorowania środowiska" - mówił Kasztelowicz.

Oprócz tego WFOŚiGW we Wrocławiu z inicjatywy wojewody dolnośląskiego prowadzi dwa programy walki z suszą, w ramach których udziela dotacji na stacje uzdatniania wody i pożyczki na budowę wodociągów. Programy skierowane są do 30 gmin, które borykają się z dużym deficytem wody spowodowanym suszami.

Podczas konferencji prasowej podsumowano również ubiegłoroczne projekty realizowane dzięki wsparciu funduszu. W ubiegłym roku zawarto 420 umów, a na pożyczki i dotacje wypłacone beneficjentom przeznaczono 211 mln zł. "Co czwarta umowa dotyczyła realizacji zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu" - powiedział Bartłomiej Wiązowski, zastępca prezesa Funduszu. Dodał, że inwestycje wspierane przez WFOŚiGW we Wrocławiu ograniczyły emisję 7,3 tys. ton dwutlenku węgla do atmosfery. "Dzięki pomocy finansowej Funduszu na Dolnym Śląsku zostało wybudowanych łącznie 100 km kanalizacji i wodociągów. Ścieki trafiają do zmodernizowanych oczyszczalni" - mówił Wiązowski.

WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansował też otwarcie pierwszego w regionie oddziału antysmogowego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc. "Pieniądze z Funduszu zostały przeznaczone m.in. na podłączenie aparatury medycznej do podawania chorym tlenu" - tłumaczył Wiązowski. Fundusz dofinansował także projekty z ochrony przyrody, m.in. akcje reintrodukcji sokoła wędrownego, pstrąga potokowego i zajęcy. Został także uruchomiony program ratowania pszczół na Dolnym Śląsku.