Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 sierpnia 2022 r. do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia dostępności na rynku nawozów mineralnych.

Niezbędne kolejne dopłaty na zakup nawozów

Zdaniem KRIR przez utrzymujące się wysokie cen nawozów konieczne jest przygotowanie kolejnych naborów wniosków o przyznanie dopłat do zakupu nawozów aby nie obniżać krajowej produkcji zbóż i roślin oleistych ze względu na oszczędne nawożenie.

W kolejnych naborach kwota pomocy powinna być zwiększona, a wsparcie powinno przysługiwać do każdego hektara, bez względu na powierzchnię gospodarstwa.


Największa konferencja poświęcona sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce 7-8 listopada 2022 • Warszawa • Hotel Sheraton Grand Warsaw

Zarejestruj się!