Nowy obiekt obejmuje blisko 9 000 m2 powierzchni magazynowej oraz około 500 m2 powierzchni biurowo-socjalnej. Całość znajduje się w dwukondygnacyjnym, nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy ulicy Niciarnianej. Standardy nowej lokalizacji zapewniają najwyższą jakość powierzchni magazynowej (klasy A), w tym 16 ramp przeładunkowych oraz 2 bramy z poziomu zero.

Zmiana lokalizacji oddziału została podyktowana jego dynamicznym rozwojem oraz potrzebą jeszcze lepszego dopasowania infrastruktury lokalizacji do zmieniających się wymagań. Nowy obiekt w Łodzi jest nie tylko zaprojektowany zgodnie z naszymi i, ale także będzie uwzględniał specyfikę oraz wymogi naszego głównego klienta w oddziale. Niezwykle istotna jest też jego lokalizacja w pobliżu węzła autostrady A1 Przeniesienie działalności do nowego obiektu odbędzie się w dwóch etapach - pierwszy odbył się na początku października i objął 4 000 m2. W drugim etapie, w styczniu 2016 roku planowane jest objęcie kolejnych 5 000 m2 oraz biur, co jednocześnie wiąże się ze zmianą dotychczasowej lokalizacji oddziału – mówi Maciej Szczepański, Dyrektor ds. Operacji Magazynowych DSV Road.