Piątek jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o wsparcie takich inwestycji. Chodzi o działanie "zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2014.

Nabór wniosków odbywał się w dwóch etapach: w pierwszym, który trwał od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. o dofinansowanie ubiegały się grupy producentów rolnych, organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie rolnicze oraz centra dystrybucji produktów rolnych. Następnie, od 13 do 24 maja wnioski o przyznanie pomocy mogli składać wszyscy inni działający w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Do godz. 13 wpłynęło łącznie 497 wniosków na kwotę 2,2 mld zł. Agencja ma na ten cel 570 mln zł. Oznacza to, że selekcja biznes planów złożonych we wnioskach będzie ostra, tym bardziej, że pierwszeństwo wsparcia mają m.in. grupy producentów rolnych - zaznaczył Wojcieszak. Te uprzywilejowane podmioty złożyły w sumie 200 wniosków na kwotę 1,45 mld zł.

O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma przyznanych punktów. Najwięcej otrzymają ci, którzy zainwestują w nowe technologie lub produkty (10 pkt.) oraz w projekty związane z ochroną środowiska (5 pkt.). Pod uwagę wzięty zostanie także poziom bezrobocia w danej gminie. W przypadku, gdy wnioski uzyskają taka sama ilość punktów, o kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.