Demonstracje przed biurami przedstawicieli partii rządzącej rozpoczęły się w południe. W większości były to grupy od 5 do 14 osób. Działkowcy przekonywali, że demonstracje celowo nie były zbyt liczne, ponieważ jeśli zgromadzenie liczy mniej niż 15 osób, nie trzeba występować o zgodę do władz miasta.

Pikiety zorganizowano w związku z rozpoczynającymi się w czwartek w Sejmie pracami nad nowym prawem dotyczącym ogrodów działkowych. Posłowie zajmą się czterema projektami ustaw: autorstwa PO, Solidarnej Polski, SLD oraz działkowców reprezentowanych przez PZD (projekt obywatelski). Zmiany w prawie są niezbędne ze względu na wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. TK zakwestionował m.in. rozwiązania określające przywileje PZD, w tym monopol Związku na przydział działek czy obowiązkową przynależność do niego. Niekonstytucyjne przepisy przestaną obowiązywać pod koniec stycznia 2014 roku.

W Warszawie działkowcy demonstrowali pod biurami przewodniczącej Warszawskiej PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz Ligii Krajewskiej. Z pikietującymi spotkała się Krajewska, na której ręce działkowcy złożyli petycję ws. zachowania statusu prawnego PZD zbliżonego do dotychczasowego, ale uwzględniającego wyrok TK, jak i udzielenia przez PO poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy ws. ogrodów działkowych.

Kazimierz Kosim z Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD powiedział PAP, że działkowcom zależy na tym, aby obywatelski projekt ustawy był tym wiodącym w pracach parlamentu. "Chcemy uzyskać poparcie dla tego projektu i aby ostateczna ustawa nabrała kształtu, który zaproponowaliśmy. Stąd też ta petycja" - dodał. Kosim ocenił, że likwidacja PZD, którą proponuje PO, ale i także SP, jest niekorzystna dla działkowców. "Zależy nam, aby pozostała centralna organizacja, która kierowałaby życiem ogrodów w całej Polsce, jak i pomagała działkowcom we wszystkich trudnych sprawach" - podkreślił. Propozycja działkowców zakłada przekształcenie PZD w stowarzyszenie.

Działkowiec Krzysztof Podlewski dodał, że obywatelski projekt jest zgodny z zaleceniami TK. Jego zdaniem projekt PO "unicestwi ogrody działkowe w Polsce". "Nasz ruch jest ruchem milionowym i każdy z posłów powinien zdawać sobie sprawę, że za parę lat będą wybory" - zauważył działkowiec.