Wydatki na energię elektryczną zawsze są istotnym elementem kosztów w firmie. - Dlatego warto przyjrzeć się bliżej, w jaki sposób z niej korzystamy. Przede wszystkim chodzi o usprawnienie energochłonnych procesów, ale to tylko element większej całości. Podnoszenie efektywności energetycznej oznacza zmianę zarządzania przepływami energii. Można to porównać do zarządzania przepływami pieniężnymi, cash flow. Warto pamiętać, że dotyczy to nie tylko energii elektrycznej, ale również ogrzewania - tłumaczy Przemysław Mężyński. - Krajowa Agencja Poszanowania Energii twierdzi, że największym problemem w osiąganiu oszczędności, oprócz możliwości technicznych, jest brak świadomości użytkowników prądu - dodaje.

Zwraca uwagę, że promowanie idei racjonalnego korzystania z energii należy rozpocząć od zmian postaw i zachowań pracowników. - Inwestycje powinny zostać poprzedzone analizą i monitoringiem zużycia energii - mówi ekspert. - RWE Polska proponuje swoim klientom usługę "Energy Check", dzięki której możliwe jest wykrycie nieracjonalnych zachowań i znaczące ograniczenie strat - zaznacza.