Zaliczka ma zostać wypłacona do końca grudnia 2017 r. w kilku transzach określonych na podstawie odrębnych uchwał zarządu. Dzień prawa do zaliczki ustalono na 21 grudnia - informuje zarząd spółki w komunikacie.

Echo Investment chce utworzyć fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy i przenieść do niego z kapitału zapasowego kwotę 400 mln zł.