Rejestracja na VIII Europejski Kongres Gospodarczy jest już możliwa.

Redakcja miesięcznika „Rynek Spożywczy” oraz serwisu www.portalspozywczy.pl zaprasza na VIII Europejski Kongres Gospodarczy, w ramach którego odbędą się sesje dotyczące rynku spożywczego oraz handlowego. Wydarzenia zostanie zorganizowane w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Prelegenci, którzy potwierdzili udział w debatach nt. rynku spożywczego i handlowego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego to:

Marek Jakubiak – Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu, Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o.,

Renata Juszkiewicz – Prezes, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji,

Robert Kremser − Dyrektor ds. Rozwoju, BISNODE Polska Sp. z o.o.,

Artur Rytel – Prezes Zarządu, Green Factory Holding Sp. z o.o.,

Paweł Stamburski – Dyrektor, Departament Agrobiznesu, Bank Zachodni WBK SA,

Marek Zagórski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska,

Mirosław Maliszewski, Poseł na Sejm, Prezes Związku Sadowników RP,

Krzysztof Pawiński – Prezes, Grupa Maspex Sp. z o.o.,

Wojtek Boniaszczuk – Head of Agribusiness for Central Europe, the Baltic States, Ukraine, Belarus and Moldova, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Londyn,

Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ),

Michał Kędzia – Partner, Enterprise Investors,

Michał Lachowicz – Prezes, Appolonia Sp. z o.o., Prezes Zarządu, La-sad Sp. z o.o.,

Roman Jagieliński – Prezes Zarządu, Roja Sp. z o.o.,

Krzysztof Woźnica – Prezes Zarządu, Zakłady Mięsne Silesia SA,

Tomasz Suchański – Prezes Zarządu, Żabka Polska Sp. z o.o.,

Krzysztof Rabiański – Prezes Zarządu, Grupa Empik Media & Fashion SA,

Maciej Łukasik – Dyrektor Zarządzający Sektorem, ING Bank Śląski SA,

Ewa Kurowska-Tober − Partner Kierująca Praktyką IPT, DLA Piper,

Jakub Bierzyński – Założyciel, CEO, OMD Sp. z o.o.,

Agnieszka Gosiewska – Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Nielsen,

Grzegorz Wójcik, Członek Zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej,

Artur Resmer, Członek Zarządu PKP Intercity SA,

Michał Kramarz – Head of Startups, Export & Entrepreneurs Development, Google,

Przemysław Szuder – Dyrektor, Dział Small & Medium Business Solutions and Partners, Microsoft.

 

Sesje Rynku Spożywczego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się 20 maja 2016r. 

20.05.2016 r. | godz. 9.30-11.00

Polski rynek spożywczy. Struktura, wyzwania, rynek

·         Polski przemysł spożywczy „starzeje się”. Potrzebna kolejna fala inwestycji prorozwojowych 
·         W co inwestować? Marketing, sprzedaż, opakowanie 
·         Specjalizacja czy budowa grup spożywczych? Strategie konsolidacyjne w sektorze spożywczym 
·         Podatek od sieci handlowych – wpływ na firmy spożywcze i rolnictwo 
·         Wojna cenowo-promocyjna na rynku handlowym a kondycja firm z sektora spożywczego w Polsce

20.05.2016 r. | godz. 11.30-13.00

Globalna konkurencja na rynku żywności

·         Konsekwencje TTIP dla sektora spożywczego w Polsce i UE 
·         Zagrożenia i szanse. Konkurencyjność polskiego sektora spożywczego 
·         Koniec prostych przewag – czy polskie firmy podejmą wyzwanie? 
·         Nie tylko niska cena. Czym i jak konkurować? Kreowanie marki, promowanie wartości i jakości produktu 
·         Rozwój eksportu na rynki dalekie. Nowe rynki zbytu dla polskiej żywności 
·         Protekcjonizm gospodarczy. Polskie firmy wobec narastającej ochrony rynków wewnątrzunijnych

20.05.2016 r. | godz. 13.30-15.00

Współpraca w branży spożywczej

·         Współpraca rolnictwa i przemysłu spożywczego 
·         Moce produkcyjne rolnictwa a konkurencyjność i efektywność firm produkcyjnych w Polsce 
·         Wspólny interes na zdrowych zasadach? Kooperacja handlu, dostawców i dystrybucji oraz przetwórstwa

20.05.2016 r. | godz. 9.30-11.00

Konsument XXI wieku

·          Smartfon w centrum procesu zakupowego współczesnego klienta 
·          Pokolenia X,Y, Z – wyzwanie dla sieci handlowych 
·          Konsument wygodny, nielojalny, niecierpliwy. Metody budowania więzi 
·          Klient wielkomiejski – większy dochód, większe wymagania 
·          Tworzenie oferty szytej na miarę 
·          Logistyka. Towar „tu i teraz” a satysfakcja klienta

20.05.2016 r. | godz. 11.30-13.00

15 lat e-commerce w Polsce

·          Zmiany prawne, które budują przewagę branży e-commerce 
·          Mocne strony Polski: lokalizacja, zaplecze magazynowe, profesjonaliści 
·          Jednolity rynek cyfrowy szansą na zmaksymalizowanie potencjału e-commerce 
·          Dane osobowe – między ochroną prywatności a personalizacją oferty 
·          Specyfika polskiego klienta

Więcej informacji na www.eecpoland.eu