Powiedział, że wchodząc na nowe rynki, gdzie firma spotyka się z dużą i silną konkurencją, zauważył, że naszym ludziom bardziej się chce. - To większe zaangażowanie naszych, polskich pracowników widać na każdym kroku. To ono często stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej i sukcesie na danym rynku. Chcę wyraźnie podkreślić, że nie tylko kapitał daje przewagę – mówił wiceprezes OT Logistics.

W jego opinii, obok kapitału i zaangażowania, najważniejsze jest zaznajomienie się z różnicami kulturowymi. - Różnice kulturowe właśnie są kluczowe, nie tyle w samym momencie wejścia na jakiś rynek, w ekspansji, ale w dalszym rozwoju biznesu i umacnianiu pozycji – powiedział Piotr Ambroziewicz.