GŁÓWNE NURTY TEMATYCZNE EEC 2023

w programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie kluczowych tematów, trendów i tendencji zmieniających gospodarkę, kształtujących jej perspektywy w zmiennym, trudnym dla biznesu otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym.

Europejską i światową gospodarkę czekają niełatwe czasy. Świadomi i odpowiedzialni już przygotowują się na scenariusze spowolnienia czy nawet recesji. Kryzysy – polityczny, energetyczny i ekonomiczny – mogą okazać się nie tylko rodzajem testu odporności, ale także impulsem niełatwych, a przy tym koniecznych  i trwałych zmian, które w dłuższej perspektywie zaprocentują w wielu wymiarach.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wydarzenia EEC 2023, analizy wybranych zagadnień, przesyłania pomysłów i komentarzy. To ostatni moment na zgłoszenie swoich sugestii. Na propozycje czekamy do 20 grudnia br.

EEC 2023. SESJE TEMATYCZNE ZWIĄZANE Z HANDEL I BRANŻĄ SPOŻYWCZĄ

Handel nowej ery

Wielokanałowość, technologie, konsument. Rola innowacji i automatyzacji w relacjach z klientem. Omnichannel cross border – go global or go local. Personal shopper – rola rekomendacji produktowych. E-handel walczy z czasem. Najnowsze rozwiązania dla e-commerce. Cyfrowe płatności, metaversum, moda dla avatara.

Retail wstrząśnięty, nie zmieszany

Nowe realia biznesowe w handlu: inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw, pulsujące oczekiwania klientów. Najbardziej ofensywne, a może najbardziej długotrwałe trendy w handlu – na co postawić? Bezwolny czy świadomy – jakiego klienta ukształtuje handel przyszłości? Retail zawsze w drodze.

Technologie w handlu

Handel w pułapce algorytmów – jeszcze wymiana towarów czy już strumień cyfrowej transmisji dóbr. Gdzie przebiegają granice personalizacji, kto faktycznie stoi za decyzjami zakupowymi konsumentów? Czy doświadczenie klienta zamknie się w bańce zaprojektowanej przez technologie?

Zielony handel

Zrównoważony handel jako postulat czy realizowana strategia? Pokusa i weryfikacja – greenwashing w handlu. Długa czy krótka droga do niemarnowania? Cyrkularny handel i rozszerzona odpowiedzialność stawiają nowe wyzwania w branży opakowaniowej, logistyce i magazynom. Co zrównoważony handel zaoferuje konsumentom, a co pracownikom? Subskrypcja, najem, doznanie – czy nowe formy posiadania są dobre dla planety?

Marketplace – świat na cyfrowej platformie

Cyfrowe platformy sprzedażowe w aktualnych realiach gospodarki i konsumpcji. Korzyści dla klientów, gospodarki i środowiska. Ryzyka i ograniczenia. Zmiany w modelach działania platform. Marketplace w formule omnichannel – integracja ze sklepami stacjonarnymi.

EEC 2023 - PRODUKCJA ŻYWNOŚCI. ROLNICTWO

Bezpieczeństwo żywnościowe

Wojna, kryzys klimatyczny, problemy demograficzne – czynniki decydujące o poziomie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność w skali globalnej. Łańcuchy dostaw zachwiane już w okresie pandemii – problemy z dystrybucją żywości. Jak w tych realiach zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Niezawodność dostaw, ochrona zasobów ziemi, wody i różnorodności biologicznej, ograniczanie strat i marnowania żywności. Agenda ONZ „Zero głodu” i rekomendacje innych forów międzynarodowych (KE, WTO, FAO, OECD) – od wskazań do działania. 

Od pola do stołu

Strategia „Od pola do stołu” – na drodze do zrównoważonych systemów żywnościowych.  Europejska strategi i krajowe plany. Konieczne dostosowania technologiczne i ich koszty. Rodzaje i skala inwestycji. Transfer wiedzy. Zmiany w modelach produkcji i dystrybucji. Redukcja strat żywności, ograniczenie jej marnowania oraz zużycia zasobów potrzebnych do wytworzenia niewykorzystanych produktów żywnościowych. Samowystarczalność coraz istotniejszym elementem bezpieczeństwa żywnościowego.

Zielony Ład w polskim rolnictwie

Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach Wspólnej olityki olnej – standard czy system wymagający reformy? Zmiany w WPR. Kluczowe wyzwania wynikające z trendu zrownoważonej produkcji żywności dla potencjału polskiego rolnictwa, systemu produkcji  produkcji i eksportu żywności. Rozwój rolnictwa regeneratywnego. Jakiego rodzaju zachęt potrzebują rolnicy, żeby przechodzić na bardziej zrównoważone systemy produkcji i w jaki sposób można skracać łańcuchy dostaw. Technologie, produkty i modele organizacyjne wspierające zieloną transformacje rolnictwa. Miejsce Polski w  docelowej europejskiej architekturze bezpieczeństwa żywnościowego.