- Jeżeli kryzys popytowy się przeciągnie, straty obiektów handlowych i hotelowych mogą wzrosnąć - mówił Bolesław Kołodziejczyk.

Ekspert Cresy podkreślił, że poduszka związana z obniżeniem stóp procentowych może wystarczyć, jeśli chodzi o wartości nieruchomości. - Pytanie jak długo potrwa kryzys popytowy. Szanse i zagrożenia w dużej mierze będą zależały od czasu i skali lockdownu - mówił.

Zobacz retransmisję sesji, w której wziął udział ekspert: