EEC Trends to debata nad głównymi trendami, które w roku 2022 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Już 20 stycznia będziemy dyskutowali z decydentami, przedstawicielami rządu i biznesu o nowych kierunkach i najważniejszych trendach kształtujących przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki. Wciąż trwa rejestracja na wydarzenie.

ZOBACZ ZAKRES TEMATYCZNY EEC TRENDS

W agendzie konferencji nie zabraknie kluczowych dla polskiej gospodarki zagadnień dotyczących zjawisk, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać gospodarczą i społeczno-gospodarczą rzeczywistość, w tym:

Globalne łańcuchy dostaw
Zielona transformacja gospodarki
Ograniczone zasoby naturalne
Rosnące koszty energii
Nowe ramy strategii biznesowych
Cyfrowa transformacja gospodarki
Handel doby cyfrowej
Rola wodoru jako paliwa przyszłości
Polski Ład i konsekwencje dla biznesu
Rynek pracy w Polsce

EEC Trends przed Europejskim Kongresem Gospodarczym

Przedsiębiorcy, inwestorzy, eksperci i decydenci wezmą udział w dyskusjach, z których wnioski nakreślą kształt agendy XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

- Stoimy u progu wielkich przemian. Podczas EEC Trends skoncentrujemy się na nowych wyzwaniach, przed jakimi stanęła europejska gospodarka. W gronie ekspertów przyjrzymy się zmianom, które w niedalekiej przyszłości kształtować będą procesy społeczne, gospodarcze i ekonomiczne - mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Tematy, które omówimy podczas EEC Trends, będą punktem wyjścia do kulminacyjnej debaty - XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zapraszamy już dziś do współtworzenia agendy wydarzenia - dodaje Wojciech Kuśpik.

EEC Trends zainauguruje sesja pt.: „Globalne łańcuchy dostaw”. Radykalne zmiany w strategiach importerów i eksporterów odpowiedzią na poważne zaburzenia w łańcuchach dostaw, ciągłość produkcji nadrzędnym celem - jak ją zachować? Samowystarczalność i jej ograniczenia, dywersyfikacja źródeł i dróg, weryfikacja oferty produktowej, aktywne zarządzanie dostawami i ryzykiem - to wybrane z tematów, które przybliżymy dzięki ekspertom.

ECC Trends 11 debat

W ramach EEC Trends zaplanowaliśmy 11 debat. Kluczowe tematy EEC Trends obejmują nowe kierunki i najważniejsze trendy kształtujące przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki, ujęte zostały w agendzie w bloki tematyczne.

Te bloki to EEC World (globalne łańcuchy dostaw), EEC Green (zielona transformacja gospodarki), EEC Digital (digitalizacja - technologie z potencjałem; e-commerce), EEC Energy (ceny energii).