Leasingodawca wprowadza nowe wzory podstawowych dokumentów takich jak oferta, wniosek, upoważnienie BIG, umowa, Ogólne Warunki Umowy Leasingu i Pożyczki czy Tabela opłat.

- Dla EFL jest to pierwsza tak duża zmiana wzorów dokumentów od 10 lat. Potrzeba uproszczenia języka stosowanego w naszych dokumentach tak, aby były one bardziej czytelne i przystępne, podyktowana była troską  o naszych klientów oraz  komfort ich obsługi. Wysoka ocena jakości obsługi, którą  wystawiają nam nasi klienci nie jest dana raz na zawsze. Dlatego cały czas pracujemy nad udoskonalaniem naszych procesów i wypracowujemy standardy  jakości obsługi, aby na te wysokie oceny wciąż zasługiwać. W tym wypadku dokonaliśmy przeglądu dokumentów i zdecydowaliśmy się na wprowadzenie szeregu zmian. Przede wszystkim uprościliśmy przekaz stawiając na prosty i bardziej zrozumiały język oraz zmieniliśmy szatę graficzną. W efekcie znacznie zwiększyła się czytelność dokumentów, a co za tym idzie komfort naszych klientów – powiedział Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Bez branżowej terminologii

Prace nad nowymi wzorami dokumentów  prowadzone były we współpracy z wyspecjalizowaną w tym zakresie agencją i specjalistami z zakresu językoznawstwa. Pierwszy etap zmian obejmował wszystkie dokumenty, które pojawiają się przy zawarciu umowy, włączając w to samą umowę. W następnym zmianie będą podlegały kolejne dokumenty.

- Projektując nowe dokumenty chcieliśmy je maksymalnie uprościć oraz wyeliminować pojęcia, które wywodziły się ze specjalistycznego języka i od lat funkcjonowały na rynku. Przed wdrożeniem, nowe wzory poddane zostały ocenie przez obecnych i potencjalnych klientów EFL, którzy wystawili nam wysoką ocenę za prosty język, czytelny układ graficzny oraz transparentność przekazywanych informacji. Dodatkowo cieszy nas fakt, że podczas badań klienci wprost komunikowali, że doceniają konkretne działania zwiększające komfort wzajemnej współpracy. W dzisiejszym świecie czas jest wartością kluczową, a ułatwianie klientom nawiązania współpracy poprzez dostarczenie intuicyjnych i dobrze zaprojektowanych dokumentów jest rzeczą fundamentalną – dodaje Justyna Gudowska – Pohling, menadżer ds. badań Marketingowych w EFL.

Nowe wzory dokumentów to także CSR

Cześć dokumentów jak ogólne warunki leasingu czy pożyczki oraz tabele opłat, składające się na umowę, zostały zamieszczone na stronie internetowej firmy. Dzięki temu została wyeliminowana konieczność ich drukowania. Klient  w każdej chwili ma możliwość pobrania plików i przechowywania ich na dowolnym elektronicznym urządzeniu. Co więcej, dokumenty są dopasowane do różnych nośników, z jakich mogą korzystać klienci. Są czytelne zarówno w wersji mobile jak i tradycyjnej.

Więcej o nowych dokumentach : https://youtu.be/T_H2Q9_ijzE .

Możliwość pobrania elektronicznej wersji dokumentów podobnie jak korzystanie z e-faktury to działania, których celem jest  zachęcenie klientów EFL do proekologicznej postawy. Leasingodawca w roku swojego jubileuszu zachęca klientów do przechodzenia na e-faktury. Każda zgoda przejścia na elektroniczną fakturę oznacza jedno posadzone drzewo. Firma deklaruje, że w ramach akcji sadzenia drzew wspólnie ze startupem Dotlenieni.org zalesi ponad 5 hektarów na Warmii, w miejscowości Wipsowo, we wrześniu 2021 roku.

Transparentność i bezpieczeństwo

Proste i czytelne dokumenty to nie wszystko. EFL, w trudnym pandemicznym okresie, w swoich relacjach z klientami,  stawia na bezpieczeństwo oferując zdalne podpisywanie umówi dzięki wideoweryfikacji oraz podpisom elektronicznym.

- EFL w ubiegłym roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych wprowadził elektroniczne podpisywanie umów za pośrednictwem wideoweryfikacji, która umożliwia zdalne weryfikowanie tożsamości. To prosta, a przede wszystkim bezpieczna metoda wykorzysująca nowoczesne rozwiązania biometryczne. Wystarczy smartfon i aktualny dowód osobisty, aby bez wychodzenia z domu szybko i bezpiecznie  podpisać umowę, aneks i każdy inny dokument,  niezależnie od miejsca, w którym klient aktualnie się znajduje” – tłumaczy Wojciech Przybył.  

Od lipca 2020 roku w EFL funkcjonuje również elektroniczny podpis kwalifikowany, który jest wydawany klientom bezpłatnie na okres 2 lat.  – Wdrażanie innowacji jest strategicznym celem EFL. Chcemy, aby nasi klienci mogli zawierać umowy leasingowe z dowolnego miejsca na świecie, korzystając wyłącznie z elektronicznych form komunikacji. Stawiamy na rozwiązania zdalne, gdyż zarówno prawo, jak i dostępne na rynku technologie pozwalają przenieść do świata wirtualnego wszystko to, co kiedyś wymagało osobistych spotkań z przedstawicielem instytucji finansowej – dodaje Wojciech Przybył.