Wzrost inflacji w grudniu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,6 proc.; w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja w grudniu wyniosła 16,6 proc. rdr i 0,2 proc. mdm.

W komentarzu do danych GUS ekonomista zwrócił uwagę, że głównym źródłem silnego spadku inflacji w grudniu była niższa dynamika cen nośników energii, co w dużym stopniu wynikało ze znaczącego spadku cen opału w ujęciu miesięcznym (-10,8 proc.) i doprowadziło do silnego obniżenia ich rocznej dynamiki (83,1 proc. w grudniu wobec 109,1 proc. w listopadzie).

Tym samym opał przestał być najsilniej drożejącą kategorią w koszyku inflacyjnym w ujęciu rocznym, a miejsce to zajął cukier (87,4 proc. rdr w grudniu wobec 92,6 proc. w listopadzie). Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (21,5 proc. rdr w grudniu wobec 22,3 proc. w listopadzie)

- podał.

Dodał, że najsilniej w kierunku zmniejszenia dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oddziaływał spadek cen drobiu (spadek o 3 proc. mdm), co w połączeniu z efektem wysokiej bazy sprzed roku doprowadziło do obniżenia jego rocznej dynamiki.

Z niższą dynamiką cen mieliśmy do czynienia również w szeregu innych kategorii żywnościowych, takich jak pieczywo, mleko, sery i jaja, oleje i tłuszcze, warzywa i owoce

- zaznaczył.

W lutym dalszy wzrost inflacji

Według eksperta, luty br. najprawdopodobniej przyniesie przejściowy wzrost dynamiki cen w tej kategorii, związany z efektami niskiej bazy sprzed roku wynikającymi z obniżki VAT na żywność.

Zwrócił uwagę, że w kierunku wzrostu inflacji ogółem oddziaływała natomiast wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w grudniu do 11,5 proc.-11,6 proc. wobec 11,4 proc. w listopadzie. "Jej wzrost wynikał przede wszystkim z wyższej dynamiki w kategorii "odzież i obuwie", "rekreacja i kultura", "zdrowie" oraz "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe". Choć przyspieszenie wzrostu inflacji bazowej wskazuje, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce pozostaje silna, to jej coraz mniejszy zakres pod względem liczby kategorii z rosnącą dynamiką cen może świadczyć o pierwszych sygnałach jej słabnięcia" - ocenił.

Inflacja zblizy sie do 20 proc.

Jak podkreślił, w całym 2022 r. inflacja zwiększyła się do 14,3 proc. rdr wobec 5,1 proc. w 2021 r.

W 2023 r., inflacja ogółem osiągnie swoje maksimum lokalne na poziomie 18,8 proc. rdr w lutym, a następnie zacznie się obniżać do 7,1 proc. w grudniu br.

- podał ekonomista Credit Agricole.

Dodał, że w 2023 r. inflacja CPI wyniesie średniorocznie 12,1 proc. Zastrzegł przy tym, że ta prognoza jest obarczona istotnym ryzykiem związanym z trudnościami w oszacowaniu wypadkowego efektu likwidacji Tarczy Antyinflacyjnej i wprowadzenia nowego mechanizmu ograniczenia wzrostu cen energii na początku 2023 r.

Według Olipra, piątkowe dane o inflacji są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.