Jak mówiła wiceminister rolnictwa, wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski do Czech wynosi ok. 1 mld euro rocznie.

Szalczyk zapewniła, że szef resortu rolnictwa Stanisław Kalemba podjął bezpośrednią współpracę z ministrem rolnictwa Czech Peterem Bendlem w związku z pojawiającymi się w czeskiej prasie zastrzeżeniami co do jakości polskiej żywności. Wyjaśniła, że w wyniku rozmów ministrowie potwierdzili, że zarówno polska, jak i czeska żywność spełniają wymogi unijne.

"Ustalono, że media będą powiadamiane o przypadkach niedociągnięć norm jakościowych dopiero wówczas, gdy wynik kontroli urzędowej będzie pewny, sprawdzony i niepodlegający wątpliwości" - powiedziała wiceminister rolnictwa.

Dodała, że oba kraje będą na bieżąco wyjaśniały wszelkie wątpliwości w zakresie jakości żywności.

Szalczyk zapowiedziała, że Kalemba zaprosił ministra rolnictwa Czech do Krakowa na spotkanie ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbędzie się 16 i 17 maja. "13 maja odbędą się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe z udziałem premierów, gdzie ważnym elementem rozmów będą kwestie dotyczące jakości polskiej i czeskiej żywności" - dodała.

Wiceminister rolnictwa poinformowała, że w czeskich mediach mają być uruchomione strony internetowe promujące polską żywność. "Będą też organizowane wyjazdy studyjne do Polski dla czeskich i słowackich dziennikarzy - do zakładów spożywczych. Będą oni mogli zobaczyć, jak u nas produkuje się żywność" - powiedziała. Takie spotkania mają być adresowane także do czeskich restauratorów.

Szalczyk zapowiedziała, że minister rolnictwa powołał specjalny zespół ds. ochrony wizerunku polskich produktów rolno-spożywczych. "Z inicjatywy tego zespołu rozpoczęto już postępowanie przetargowe na kompleksowe działania public relations w Republice Czeskiej" - podkreśliła.

Ponadto - jak mówiła - resort rolnictwa przekazał polskim ambasadom i służbom dyplomatycznym informator o polskiej żywności.

Wiceminister rolnictwa poinformowała też, że resort przeznaczy 400 tys. zł na promocję polskiej żywności na rynku czeskim i słowackim.