"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w kwietniu 2020 wyniósł 11.729 mln euro. Obniżył się więc w stosunku do wartości notowanych w marcu o 37,5 proc., w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zmniejszył się o 39,7 proc." - napisano.
 
"Wielkość eksportu w maju będzie zbliżona do kwietniowej, począwszy zaś od czerwca zacznie się poprawiać" - dodano.