"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2019 wyniósł 18.851 mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla kwietnia o 3,0 proc., w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 8,4 proc. Wielkość eksportu w czerwcu może okazać się zbliżona w stosunku do wypracowanej w maju" - napisano.

W ocenie KIG, w wynikach eksportu z ostatnich miesięcy wciąż nie widać wyraźnych skutków pogorszenia się koniunktury u głównych odbiorców polskich produktów, za wyjątkiem partnera najważniejszego – Niemiec.

"Pytaniem pozostaje czy upiekło nam się chwilowo, czy też tendencje w gospodarce naszej i światowej rozeszły się bardziej trwale. Wciąż dobre wyniki naszego eksportu to niezły popyt z większości krajów UE, ale również renesans eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz nie ujmowana we wcześniejszych prognozach ekspansja sprzedaży na rynki wysokorozwinięte spoza UE. Spośród tych ostatnich szczególnie dobrze prezentują się wzrosty eksportu do Kanady, Japonii i USA" - napisano