"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu 2019 wyniósł 19 445 mln EUR. Zwiększył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla lutego o 6,1 proc., w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 6,7 proc. Wielkość eksportu w kwietniu, z przyczyn sezonowych może okazać się wyraźnie niższa w stosunku do wypracowanej w marcu" - napisano.
 
W ocenie KIG, w wynikach eksportu z ostatnich miesięcy wciąż wyraźnie nie widać skutków spłycenia koniunktury u najważniejszych odbiorców polskiego eksportu.
 
"Najsłabiej wyglądał ostatnio grudzień (tak pod względem poziomu zrealizowanej sprzedaży, jak i wypracowanej dynamiki rocznej). Trzeba jednak pamiętać, że poprzedzające go październik i listopad prezentowały się wręcz doskonale. Całkiem dobre było też otwarcie roku 2019. Spowolnienie wciąż więc obchodzi się z nami łagodnie" - napisano.
 
KIG prognozuje, że w latach 2019 – 2020 można oczekiwać zwiększenia krajowej sprzedaży z 215,1 mld EUR w roku 2018 do odpowiednio 229,3 mld EUR (o 6,6 proc.) w roku 2019 oraz do 248,1 mld EUR (o 8,2 proc.) w roku 2020