Sprzedaż unijnej żywności do Rosji spadła z 9 mld euro w 2014 r. do 6,5 mld euro w 2017 r. Do UE napłynęły w ub.r. z Rosji towary warte 1,2 mld euro. Rosja wciąż zajmuje ważne, czwarte miejsce wśród odbiorców europejskiej żywności.

Po wprowadzeniu embarga w 2014 roku, wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego spadła w ciągu roku z 3,6 mld zł w 2014 do 1,6 mld zł w następnym roku, w 2016 r. eksport był na podobnym poziomie, a jednak w 2017 r. wartość wysłanej do Rosji żywności wzrosła zauważalnie do 1,9 mld zł.

O ile do zera zdążył już spaść eksport mięsa i owoców, to wciąż dość dobrze trzyma się sprzedaż gotowych artykułów spożywczych, która w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. osiągnęła wartość 536,9 mln zł, w tym wszelkiego rodzaju przetworów z warzyw (149 mln zł) oraz pieczywa i słodyczy – 102 mln zł. Jako jedna z nielicznych pozycji wzrost wartości eksportu odnotowało wino – z 740 tys. zł w 2014 r. do... 4,6 mln zł w ciągu pięciu miesięcy 2018 roku, przy czym eksport w 2017 r. sięgnął tylko 3,9 mln zł.

Całość w Rzeczpospolitej.