"Efekt nowej fiskalizacji z I kw. powinien być jeszcze w pewnym stopniu widoczny w naszych wynikach za II kw., gdyż wielu producentów nie było dobrze przygotowanych do tej fiskalizacji i powstała dziura podażowa, którą my wykorzystaliśmy" - powiedział PAP Urbanowicz.

"Dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji i dobrze przygotowanej ofercie spodziewam się, że będzie to najlepszy rok w historii Elzabu" - dodał.
W I kw. 2013 r. Elzab zwiększył zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej do 7,12 mln zł wobec 0,19 mln zł rok wcześniej. Przychody grupy wzrosły do 35,8 mln zł z 17,3 mln zł.

Na wyniki Elzabu w I kwartału istotny pozytywny wpływ miał rynek nowych podatników. W I kwartale obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego zostali objęci podatnicy, którzy w 2012 r. zrealizowali obroty na rzecz osób fizycznych o wartości wyższej niż 20 tys. zł (do tej pory było 40 tys. zł). Obowiązkiem rejestracji sprzedaży zostały objęte również szkoły nauki jazdy.

Ministerstwo Finansów szacuje, że w I kw. sprzedano 117 tys. kas fiskalnych. W ocenie Urbanowicza rynek nowych podatników w I kw. był na poziomie około 72-75 tys. urządzeń, a rynek odtworzeniowy to około 40-45 tys. urządzeń.