Szacunkowe wyniki, które będę podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta pokazują, że spółka skutecznie realizuje założenia strategii rozwoju grupy kapitałowej ogłoszonej w 2015r.

W sierpniu 2015r. ERG SA przyjął strategię na lata 2015-2017, której głównym celem była poprawa rentowności. Zakładała ona m.in. rozwój mocy produkcyjnych w 2 lata o 22 proc., zwiększenie udziału przychodów eksportowych w 2 lata do 20 proc., wzrost rentowności EBITDA do poziomu 10-11 proc. oraz rentowności netto do poziomu 4-5 proc.

- Rok 2016 był bardzo dobrym okresem dla spółki, zarówno w zakresie rozwoju mocy produktowych jak i zwiększania rentowności. Część założeń naszej strategii zrealizowaliśmy przed czasem. W ubiegłym roku produkcję zaczęły 2 nowe linie produkcyjne. Liczymy, że przyszłym miesiącu pełną sprawność osiągną kolejne dwie, a w III kwartale tego roku następna linia. W sumie te 5 nowych linii zwiększy moce produkcyjne ERG SA o ponad 50% w stosunku do 2015r. Zdecydowanie podnieśliśmy także naszą rentowność, a to efekt głównie 3 czynników. Wprowadziliśmy do oferty nowe produkty m.in. dla branży spożywczej, ograniczyliśmy sprzedaż produktów niskomarżowych oraz zanotowaliśmy duży wzrost eksportu. Pracujemy obecnie nad założeniami nowej strategii, którą chcemy ogłosić na przełomie I i II kwartału tego roku. Będzie ona obejmować plany i cele na lata 2018-2020 - powiedział Robert Groborz, prezes zarządu ERG SA.

Grupa Kapitałowa ERG S.A. to jeden z dużych przetwórców tworzyw sztucznych. Produkuje m.in. : folie polietylenowe opakowaniowe i termokurczliwe, folie specjalistyczne, wyroby foliowe, opakowania transportowe, obudowy akumulatorowe.