Grupa Ergis, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała po czterech kwartałach 2013 roku przychody w wysokości 673,3 mln zł (czyli o 6,4 proc. wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 25,4 mln zł (czyli o 72,7 proc. wyższy niż po czterech kwartałach 2012 roku) oraz zysk netto w wysokości 11,4 mln zł, czyli o 54 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wzrost rentowności jest rezultatem osiągnięcia planowanego poziomu sprzedaży folii nanoErgis oraz zwiększenia wolumenu sprzedaży i podjętych działań reorganizacyjnych w biznesie folii twardych, produkcja których została częściowo przeniesiona z Berlina do Wąbrzeźna.

W czwartym kwartale 2013 ceny głównych surowców strategicznych (PVC, DINP, LLDPE, PET) były nieznacznie niższe zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i do analogicznego kwartału ubiegłego roku (tylko cena LLDPE była nieznacznie wyższa niż w IV kwartale 2012). Spadek cen żadnego z surowców nie przekroczył jednak 10 proc. W efekcie można podsumować, że sytuacja surowcowa w czwartym kwartale 2013 była sprzyjająca. Również w skali całego roku ceny surowców (poza LLDPE) były stabilne.

Na uwagę zasługuje wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych o 20,3 proc., wynikający ze wzrostu sprzedaży folii stretch (o 23,6 proc.), co jest rezultatem rozwoju sprzedaży innowacyjnej 33-warstwowej folii nanoErgis. Wzrost sprzedaży opakowań drukowanych o 7,2 proc. jest z kolei wynikiem lepszego wykorzystania zainstalowanych mocy produkcyjnych.

Zanotowany 3,6-proc. wzrost sprzedaży twardych folii opakowaniowych to rezultat stopniowej odbudowy pozycji na rynku. Spadek sprzedaży folii miękkich PVC (o 3,1 proc.) dotyczy głównie asortymentów związanych z budownictwem (folie okleinowe, folie podkładowe do tapet). Spadek sprzedaży w pozycji „pozostała sprzedaż" (o 25,6 proc.) wynika z wycofania się Grupy ze sprzedaży paneli i parapetów oraz rezygnacji z produkcji i dystrybucji tapet.

Podsumowanie roku 2013 dla Grupy wypada dobrze pod względem rentowności operacyjnej. Na wyraźnie wyższym poziomie ukształtowały się zysk z działalności operacyjnej, który wzrósł o 72,7 proc., do 25,4 mln zł oraz EBITDA, który wyniósł 46,5 mln wobec 35,4 mln zł w roku 2012 (wzrost o 31,6 proc.).

Poprawa rentowności dotyczy segmentu wyrobów opakowaniowych i miała miejsce zarówno w spółce dominującej, jak i głównych spółkach zależnych. Wzrost rentowności jest rezultatem zwiększenia wolumenu sprzedaży, podjętych działań reorganizacyjnych, przeprowadzonych głównie w biznesie folii twardych (w tym relokacji środków produkcji z Niemiec do Polski), a także sukcesami w sprzedaży folii nanoERGIS.

Mimo niekorzystnego wpływu niezrealizowanych różnic kursowych (w 2012 roku różnice kursowe powiększały zysk brutto o 5,3 mln zł, natomiast w 2013 roku pomniejszyły o 1,4 mln zł), zysk brutto wyniósł 15,2 mln zł wobec 10,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 49%). Zysk netto sięgnął 11,4 mln zł wobec 7,4 mln zł po czterech kwartałach 2012 roku (wzrost o 54,3%).

- Mamy za sobą udany rok, w którym wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe. Widoczna poprawa rentowności Grupy jest przede wszystkim efektem zwiększenia wolumenu sprzedaży i reorganizacji w biznesie folii twardych, w tym transferu części produkcji z Berlina do Wąbrzeźna. Na wynik pozytywnie wpłynął także dalszy rozwój sprzedaży folii nanoERGIS - mówi Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis-Eurofilms.

- Obecnie koncentrujemy się na uruchomieniu drugiej linii do produkcji folii nanoERGIS w naszym zakładzie w Oławie - dodał Tadeusz Nowicki.