- Wyniki I półrocza oceniam jako satysfakcjonujące. O wysokim prawdopodobieństwie nieznacznego spadku rentowności ostrzegaliśmy z wyprzedzeniem, pamiętając, że zyskowność II kwartału 2015 znacznie wykraczała poza średnią kwartalną, tworząc „efekt wysokiej bazy”, co oznaczało, że ich powtórzenie w II kwartale 2016 roku było mało prawdopodobne. Cieszy nas dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie opakowań przemysłowych, do którego w I półroczu przyczynił się rozwój sprzedaży taśm PET oraz rozwój sprzedaży wielowarstwowej folii stretch nanoErgis. Idąc za ciosem, rozpoczęliśmy w Oławie budowę nowej linii do produkcji tej folii. Sukcesem dzielimy się także z akcjonariuszami - wypłaciliśmy najwyższą w naszej historii dywidendę w wysokości 0,16 zł na akcję - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa Ergis jest jednym z większych graczy na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2015 roku przychody Grupy przekroczyły 675 mln zł. Grupa na koniec czerwca 2016 r. zatrudniała ponad 840 osób.