Wartości EBITDA i zysku w 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie
– o 7,2 mln zł (w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2016 r.). Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa.  Negatywnie na prezentowane wyniki wpłynęły także rezultaty sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywności – w IV kwartale zrealizowany zysk EBITDA był o 2,5 mln niższy niż w IV kwartale 2016. Niższy był również, o 1,7 mln PLN,  EBITDA zrealizowany na sprzedaży specjalistycznych folii PVC. Jednocześnie Spółka w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości EBITDA osiągniętego na sprzedaży folii stretch. 

- W 2017 roku odnotowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży. Od czasu wprowadzenia na rynek folii nanoERGIS® udział folii  stretch w EBITDA Grupy rośnie w sposób istotny. Te pozytywne zjawiska nie przełożyły się jednak na poprawę wyników finansowych, ze względu na wzrost kosztów pracy oraz niemożność przeniesienia w krótkim czasie wzrostu cen surowców na ceny niektórych wyrobów gotowych – szczególnie miękkich folii PVC, twardych folii i laminatów do pakowania żywności oraz opakowań elastycznych. Obecnie naszym priorytetem jest, planowane na pierwsze półrocze 2018 roku, uruchomienie nowej linii do produkcji folii i laminatów PET w naszej berlińskiej fabryce oraz inwestycja w kolejną linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch w naszym zakładzie w Oławie,
 a także dalsza dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia – powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA.