"Kolejny rok dwucyfrowego wzrostu liczby niewypłacalności (po 19 proc. rdr w styczniu 2018 r.) odbierać można jako przedłużający się rzeczywisty spadek koniunktury w gospodarce dla sporej części rodzimych firm, zwłaszcza z sektora MSP" - napisano w komentarzu.
 
Euler podał, że najwyższa liczba niewypłacalności miała miejsce w sektorze przemysłowym (23 wobec 22 w styczniu 2018 roku). Kolejne pod względem skali niewypłacalności były w styczniu: budownictwo (17 firm wobec 16 przed rokiem) i transport (7 wobec 2).

"Główne przyczyny wzrostu niewypłacalności w produkcji to spadek eksportu, a budownictwie opóźnienia w płatnościach spowodowane długim łańcuchem dostawców i podwykonawców" - napisano.