• Grupa PTWP, organizator Kongresu, potępia agresję i deklaruje poparcie działań, które mogą powstrzymać lub odwrócić dramatyczny bieg wypadków na Ukrainie.
  • PTWP zamierza działać długofalowo: chodzi o ofertą współpracy, która pomoże w odbudowie ukraińskiego życia zrujnowanego przez wojnę.
  • Kampania Europejskiego Kongresu Gospodarczego i samo wydarzenie (Katowice, 25-27 kwietnia 2022 r.) dostosowuje swój program do nowej sytuacji. Konkretne i skuteczne wsparcie dla Ukrainy, scenariusze przyszłości i bezpieczeństwo Europy staną się głównym nurtem Kongresu.

Wydarzenia ostatnich dni – rosyjska agresja na Ukrainę – wstrząsnęły Europą i światem. Nie umiemy przewidzieć ich dalszego ciągu, ale wiemy, że po tym, co się stało, nasza Europa nie będzie już taka sama.

Zdajemy sobie też sprawę, że musimy razem odważnie spojrzeć w przyszłość, której groźny zarys stawia przez nami całkiem nowe wymagania, wiąże się z nieznanymi jeszcze trudnościami, będzie zapewne wymagał poświęceń i szczególnego hartu, a także odpowiedzialności, solidarności i ducha współpracy.

Potępienie agresji i deklaracja wsparcia działań, które mogą powstrzymać dramatyczny bieg wypadków i pomóc Ukrainie i Ukraińcom w godzinach historycznej próby – to pierwszy odruch. Dzielimy go ze współobywatelami naszego kraju i całego wolnego świata. Motywy tej postawy absolutnie nie wymagają wyjaśnień.

Wspólnie i skutecznie pomóc Ukrainie

Od pierwszej szokowej reakcji czas przejść do zdecydowanych działań, bo tego potrzebuje dziś walcząca Ukraina.

Grupa PTWP, organizator najważniejszego wydarzenia biznesowego Europy Centralnej, włączy się w szeroki nurt wsparcia Ukrainy z całym swoim doświadczeniem i wiedzą, wykorzystując możliwości techniczno-organizacyjne i instrumentarium znaczącej na polskim rynku grupy medialnej wyspecjalizowanej w ważnych obszarach gospodarki.

Środowisko Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) – w to ani przez chwilę nie wątpiliśmy – podziela nasze odczucia i deklaruje chęć działania.

Zachęcamy zatem wszystkich – przedsiębiorców, inwestorów, eksporterów, firmy w różny sposób związane z Ukrainą, młody polski biznes, organizacje gospodarcze, samorządy, ekspertów i doradców, by dzielili się z nami pomysłami, jak skutecznie pomóc Ukrainie – tu we wspólnej Europie i teraz – w najbliższych, być może najcięższych tygodniach.

Kompetencje informacyjne i komunikacyjne, relacje i siła wpływu Grupy PTWP dają takim inicjatywom szansę na partnerską realizację.

Poprzez słowa, postawy i fakty skłaniajmy decydentów w regionie, w Europie i na świecie, by - z wykorzystaniem nadzwyczajnych środków - wywarli jak najszybciej zdecydowaną presję na agresora.

Oferta dla ukraińskiej gospodarki

Zamierzmy działać także długofalowo – o takiej współpracy już rozmawiamy z naszymi Partnerami. Nie wiemy, z jakim wojennym i powojennym scenariuszem będziemy mieli do czynienia we wschodniej Europie, jaki będzie losu Ukraińców i kształt ukraińskiej państwowości.

Chcemy być jednak gotowi z ofertą współpracy, która pomoże w odbudowie ukraińskiego życia, zrujnowanego przez wojnę. Dla opracowania i realizacji takiego „Planu dla Ukrainy” – w jego humanitarnym i ekonomicznym aspekcie – potrzebujemy silnej polskiej gospodarki, współdziałania państwa i samorządów, a także skoordynowanych działań Unii Europejskiej i całego wolnego świata.

W tej dłuższej perspektywie należy wytworzyć mechanizmy zniechęcające agresora, dające bezpieczeństwo jego potencjalnym ofiarom, zmniejszające stopień ekonomicznej – groźniejszej niż wielu sądziło – zależności od Rosji.

To także zadanie dla polityków, ale także dla nas wszystkich, którzy mamy możliwości tworzenia klimatu dla stanowczych decyzji.

Realizacji wytyczonych wyżej celów służą pierwsze kroki, które podjęliśmy.

Znacząco zmieniony został zakres tematyczny Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Tegoroczny EEC będzie debatą inną niż poprzednie trzynaście edycji; biorąc pod uwagę sumę i wagę społeczno-gospodarczych i historyczno-cywilizacyjnych wyzwań może być to najważniejszy z dotychczasowych kongresów.

Agenda kwietniowego spotkania to jednak nadal dokument otwarty – nie tylko z względu na nieznany kierunek rozwoju wypadków na Wschodzie, ale także dlatego, by uwzględnić wszelkie uwagi, sugestie i propozycje.

Zarówno Agenda EEC, jak i prowadzone działania pomocowe, są otwarte na uwagi i współtworzone z Partnerami Kongresu. Pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie, które można zgłaszać przez formularz na stronie: www.eecpoland.eu. Zapraszamy do współpracy i liczymy na szczególną aktywność w wyjątkowym czasie.

Oczywiście PTWP jako organizacja i jej pracownicy włączają się w akcje pomocy humanitarnej dla Ukrainy, dla ofiar wojny. Tu – również z myślą o skuteczności i trafieniu w realne potrzeby – współpracować będziemy z tymi, którzy takie działania realizują wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie.