·         Tomasz Misiak, prezydent rady nadzorczej, Work Service SA

·         Tomáš Novotný, wiceminister przemysłu i handlu ds. funduszy unijnych, wspierania prac badawczo-rozwojowych, inwestycji i innowacji, Czechy

·         Carlos E. Piñerúa, Country Manager na Polskę i kraje bałtyckie, Bank Światowy

·         Niccolo Polli, CEO International, HSBC Holdings Plc

·         Krzysztof Tchórzewski, minister energii, Polska

·         Sanjay Samaddar, prezes zarządu, ArcelorMittal Poland SA

·         Jacek Siwicki, prezes, Enterprise Investors

·         Witold Słowik, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska

·         Stanisław Szwed, sekretarz stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska

·         Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

·         Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej

·         Robert Tomanek, rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

·         Mirek Topolánek, członek zarządu, eustream a.s., premier Republiki Czeskiej w latach 2006-2009

·         Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

·         Jerzy Werle, prezes zarządu, dyrektor generalny, Warbud SA

·         Otylia Trzaskalska-Stroińska, wiceprzewodnicząca, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), zastępca dyrektora, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju, Polska

·         Zbigniew Warmuz, prezes zarządu, Synthos SA

·         Paweł Wojciechowski, główny ekonomista, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, minister finansów w 2006r., podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2009-2010

·         Katarzyna Zawodna, prezes, Skanska Commercial Development Europe

·         Marek Ziółkowski, podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa oraz polityki wschodniej i europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska 

·         Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Polska

ZAREJESTRUJ SIĘ!