"PB" zwraca uwagę, że "w największym programie badawczym Unii Europejskiej - Horyzoncie 2020 (H2020) Polska finansuje działalność B+R firm i naukowców z Niemiec, Francji i Hiszpanii".

Nasz kraj wpłaca do budżetu programu ponad 3 proc., a w formie grantów do polskich firm, ośrodków badawczych i uczelni wraca 1,23 proc. Do tej pory było to łącznie 692,4 mln EUR, które otrzymało 1106 jednostek realizujących 2219 projektów.

"Planujemy i wdrażamy dwie duże zmiany, które mogą zachęcić firmy i jednostki naukowe do startu w konkursach" - zapowiada w rozmowie z "Pulsem Biznesu" Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora departamentu innowacji i rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Pierwsza dotyczy połączenia finansowania z HE z polskimi funduszami strukturalnymi na badania i innowacje.

"Udało się wynegocjować przepisy, które pozwolą polskim uczestnikom partnerstw na wykorzystanie pieniędzy strukturalnych na wkład własny" - wyjaśnia Gaczyński.

Druga zmiana, którą chce wprowadzić MNiSW, to system wynagrodzeń dla pracowników jednostek naukowych, którzy zaangażują się w projekty HE.

"Prowadzimy z KE dialog dotyczący stworzenia systemu wynagrodzeń dla wszystkich jednostek naukowych w Polsce, który umożliwi wzrost pensji naukowców biorących udział w projektach o 100-150 proc. Pieniądze pochodziłyby właśnie z HE" - mówi Gaczyński.