Firmy w najbliższym czasie planują utrzymać zatrudnienie

Odpowiedzi o utrzymaniu zatrudnienia na niezmienionym poziomie w przypadku pracowników łatwych do zastąpienia wahają się od 77,7 proc. w przypadku przetwórstwa przemysłowego do 85,9 proc. w przypadku handlu hurtowego.

Najwięcej planów zatrudnienia ma przetwórstwo przemysłowe

Zwiększyć zatrudnienie planuje 4,0-10,6 proc. firm pytanych przez GUS. Najwięcej planów zatrudnienia ma przetwórstwo przemysłowe, a najmniej zakwaterowanie i gastronomia.

Z kolei ograniczyć zatrudnienie planuje 9,0-14,4 proc. firm. Najmniej zwolnień zapowiadają firmy w handlu hurtowym, a najwięcej w zakwaterowaniu i gastronomii.