Równolegle, firma FM Logistic zdefiniowała logistykę produktów świeżych, jako kluczowy segment w nowym dziesięcioletnim planie strategicznym, w celu uzupełnienia zakresu usług świadczonych dla detalistów (tj. poprzez połączenie dystrybucji produktów chłodzonych i produktów o temperaturze otoczenia).

Firmy FM Logistic i UNIVEG Grupa ogłaszają, że podpisały umowę zakupu UNIVEG Logistics Russia przez FM Logistic. Poprzez to przejęcie FM Logistic umacnia swoją pozycję wiodącego dostawcy usług logistycznych w Rosji i uzupełnia dotychczasową ofertę o obsługę w temperaturze kontrolowanej produktów świeżych, głównie dużych sieci handlowych, oferując im najnowocześniejsze rozwiązania.

Jean-Christophe Machet, Dyrektor Generalny FM Logistic mówi: "Dzięki tej akwizycji możemy wzmocnić naszą pozycję w branży i rozszerzyć nasze usługi logistyczne o operacje w temperaturach kontrolowanych, kontynuując inwestycję w Europie Środkowej i Wschodniej, a w szczególności w Rosji. Istniejący zespół zarządzający UNIVEG Logistics Russia w niezmienionym składzie i miejscu będzie realizował obecną strategię. Oznacza to ciągłość dla pracowników i klientów. FM Logistic będzie nadal dostarczać wysokiej jakości usługi magazynowania i przewozu w temperaturze kontrolowanej do swojej bazy klientów ".

FM Logistic jest wiodącym dostawcą usług logistyki kontraktowej i usług transportowych. Od niedawna operator inwestuje w usługi magazynowania i transportu dla produktów świeżych. FM Logistic w Rosji posiada już 10 platform gdzie zatrudnia 5.500 pracowników, a do dyspozycji klientów jest w sumie 400 000 mkw. powierzchni magazynowej.

UNIVEG Logistics Russia posiada 3 platformy w pobliżu Moskwy obsługujące główne sieci handlowe o łącznej powierzchni 100 000 mkw. gdzie zatrudnienie znajduje 700 pracowników, a roczne obroty 2012 roku wyniosły 45 milionów euro.