Fracht FWO specjalizuje się w obsłudze transportów ponadnormatywnych i jest jednym z największych graczy na rynku tego typu usług w Polsce. Operator realizuje łańcuchy dostaw głównie dla branży energetycznej, oil & gas, maszynowej, chemicznej i motoryzacyjnej, z wykorzystaniem wszystkich gałęzi transportu - drogowego, lotniczego, kolejowego, śródlądowego i morskiego, włączając w to organizację czarterów zarówno morskich, jak też lotniczych. Rokrocznie Fracht FWO realizuje kilkadziesiąt skomplikowanych logistycznie zleceń dla inwestycji w Polsce i na świecie, tak jak dostawa ponad 100 tonowych zbiorników wody zasilającej z Opola do Jaworzna, czy transport urządzeń o podobnym ciężarze z Polski i Czech do USA, z wykorzystaniem wyczarterowanych samolotów typu Antonow – AN 124.

W organizacji transportów ponadnormatywnych kluczową rolę odgrywa wyspecjalizowany, dedykowany zespół profesjonalistów, który precyzyjnie planuje i nadzoruje realizację każdego projektu dostawy ładunku ponadnormatywnego. Kierownicy projektów w Dziale Ładunków Ciężkich i Ponadnormatywnych, odpowiedzialni za realizację często bardzo skomplikowanych logistycznie dostaw, muszą wykazać się dużym doświadczeniem i fachową wiedzą spedycyjną oraz inżynieryjną. Kluczowe znaczenie ma znajomość dokumentacji technicznych i procedur administracyjnych, związanych np. z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przejazdy ponadgabarytowe po drogach publicznych, czy też umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej i znajomość terminologii dotyczącej danej branży.

Ponad 100-tonowe transformatory do Belgii

Najnowszym przykładem tego typu realizacji jest, trwająca łącznie 3 tygodnie, dostawa trzech transformatorów z Polski do Belgii. Zespół Fracht FWO Polska odpowiadał za kompleksową organizację i nadzór nad transportem i przeładunkami z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, od odbioru urządzeń w Polsce do rozładunku w miejsca posadowienia. Projekt podzielono na kilka etapów. Najpierw transformatory przetransportowano specjalnymi naczepami drogowymi do terminala morskiego w Trójmieście, gdzie za pomocą dźwigu pływającego zostały przeładowane na specjalnie wyczarterowany statek, który dostarczył ładunek do belgijskiego portu w Ghent, z uwzględnieniem ograniczeń nawigacyjnych wynikających z położenia portu i dostępnej infrastruktury. Następnie transformatory przeładowano na specjalistyczne naczepy modułowe, na których urządzenia dowieziono na miejsce posadowienia.

- W organizacji transportów project cargo najtrudniejszym zadaniem jest koordynacja całego procesu transportu od drzwi do drzwi z dotrzymaniem reżimu czasowego i kosztowego. Nasz zespół nadzorował każdy etap realizacji, w tym także przygotowanie zestawów drogowych, mocowanie ładunku na naczepie i statku, przeładunki w portach, jak również ostatni etap po rozładunku w Belgii – podkreśla Arkadiusz Trochymiak, starszy kierownik projektu, Fracht FWO Polska.

Dynamiczne tempo dostaw project cargo utrzymane

Mimo ograniczeń związanych z pandemią, Fracht FWO Polska utrzymał dynamiczne tempo realizacji dostaw ponadnormatywnych, organizując ich kilkadziesiąt w tym roku. Wśród przewiezionych ładunków wymienić można transformatory do stacji energetycznej w New Jersey i elektrowni wiatrowej w Ohio, USA, wielkogabarytowe kombajny zbożowe z Węgier do Belgii, maszyny recyklingowe z Europy do Australii, elementy kotła z Polski do Szwajcarii czy urządzenia na budowę elektrowni w Indonezji. Takie tempo rozwoju w obszarze usług transportów ponadnormatywnych, Fracht FWO planuje utrzymać również w roku 2021 i już zapowiada realizacje kolejnych transportów typu project cargo zarówno w eksporcie, jak również w imporcie do Polski.

Fracht FWO należy do Grupy Fracht, od 65 lat specjalizującej się w obsłudze przemysłu. Dzięki jej rozbudowanej globalnej sieci oddziałów i partnerów, operator może organizować dostawy różnych grup towarowych i project cargo do dowolnego miejsca świecie.