Podkreśla, że aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom firma stworzyła wewnętrzne procedury określające sposób postępowania na terenie firmy np. kierowcy zobowiązani są do pozostania w kabinach podczas rozładunku czy załadunku towarów, z wyjątkiem potrzeby skorzystania z toalety. - Dodatkowo zakupiliśmy środki ochrony osobistej takie jak płyny do dezynfekcji, maseczki, czepki czy fartuchy. Co więcej, każdorazowo przy wjeździe na teren obiektów Grupy Raben mierzona jest temperatura ciała oraz wprowadzono procedury postępowania w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury. Oddzieliliśmy również pracowników magazynowych i administracyjnych oraz kierowców (w tym poprzez instalację płyt pleksi i ustawienie zewnętrznych toalet dla osób nie będących pracownikami). Wprowadziliśmy również cotygodniową, całościową dezynfekcję pomieszczeń biurowych, sanitarnych i szatni metodą ozonowania – mówi dyrektor Turski.

- Współpracujący z nami kierowcy stosują się do wprowadzonych obostrzeń, są świadomi zagrożenia związanego z epidemią i w sposób rozsądny oraz odpowiedzialny wykonują swoją codzienną pracę – dodaje.