Bartosz Półgrabia, wiceprezes zarządu, Pamapol SA powiedział, że najbardziej pożądane rozwiązania to te związane z bezpieczeństwem żywności. W zakładach spożywczych i na etapie dostaw do sieci handlowych jest marnowane dużo żywności, co jest dużym problemem. Drugą ważną sprawą jest zapewnienie powtarzalności procesów. - Dobre zaprojektowanie urządzeń pozwala długofalowo zapewnić powtarzalność na takim poziomie, jakim nie jest w stanie zapewnić praca rąk ludzkich.

Pozwala to wyjść na przeciw oczekiwaniom konsumentów. Jednym z najsilniejszych jest indywidualizm, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości, a do tego potrzebna jest powtarzalność. Zwraca uwagę, że firmy kateringowe produkują w tysiącach sztuk, a duże firmy produkcyjne w milionach.

Pełna identyfikowalność dzięki digitalizacji

Jacek Punda, Senior Account Manager, Infor zaczął swoją wypowiedź od stwierdzenia faktu, że firma skupia się na konkretnych gałęziach rynku. - Mamy rozwiązania dedykowane dla branży spożywczej. Bezpieczeństwo produkcji żywności wiąże się bezsprzecznie z identyfikalnością procesów. Powinna być ona zapewniona na w całym procesie - od momentu pobrania surowców do samego końca, do wzięcia produktu z półki przez konsumentów - mówi Jacek Punda. - Przykładem jest firma Mowi, która produkuje mięso z łososia. Po zeskanowaniu kodu kreskowego z opakowania możemy się dowiedzieć gdzie, kiedy i na jakim łowisku dany łosoś został wyłowiony. Możemy dostarczyć dowolne dane i dzielić się nimi z konsumentami. Dzięki temu zwiększmy świadomość wyborów konsumentów.

Kamil Rabenda, prezes Soligrano, zauważył, że okres pandemii bardzo mocno zweryfikował poglądy związane z rynkiem i trendami. - Przetrwają najlepsi i najbardziej przystosowani. Na rynku pojawia się dużo przejęć, często okazyjnych. Duzi przetrwają na pewno, ale przejmując mniejsze firmy, chcą wykorzystać ich elastyczność, co często jest charakterystyczne dla start-upów. Z drugiej strony ta elastyczność zostaje zawsze nieco ograniczona w większej organizacji - uważa Kamil Rabenda. Retorycznie zapytał przy tym, czy mały, ale bardzo elastyczny podmiot może przetrwać na rynku. Jego zdaniem może, ale będzie miał trudniej. - Chociażby dlatego, że będzie miał utrudniony dostęp do dobrych kadr - zauważył. W jego opinii to cykl życia firmy i dodatkowe benefity sprawiają, że dane przedsiębiorstwo jest bardziej atrakcyjne i kardy zostają w nim dłużej. - Poziom inwestowania w kadry i rozmiar organizacji jest tu kluczowy – dodaje.

Mlekpol inwestuje w rozwiązania ekologiczne

Zbigniew Groszyk, wiceprezes SM Mlekpol, powiedział, że algorytmy bieżącego raportowania są na porządku dziennym w branży mleczarskiej, która bardzo stara się także zmniejszać swój wpływ na środowisko. - Możemy powiedzieć, że wyrazem odpowiedzialności środowiskowej było spełnienie limitów emisyjnych. W polityce każdej firmy jest zmniejszanie oddziaływania na środowisko. Problemem jest jednak dokładne zmierzenie i opisanie tego wpływu - uważa wiceprezes Mlekpolu.

Przypomniał, że Komisja Europejska opracowuje projekt dyrektywy, która ma opisać sposób raportowania zrównoważonego rozwoju. Ma to zwiększyć stopień przejrzystości firm. Każda firma powinna to mierzyć i raportować. W swojej wypowiedzi poruszył także kwestie Zielonego Ładu. - Zielony Ład ma za zadanie zmniejszenie emisji do 40 proc. do roku 2040, a w 2050 doprowadzić do neutralności klimatycznej. Wychodząc na przeciw tym wyzwaniom, Mlekpol opracował strategię zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona m.in. wyeliminowanie stałych paliw kopalnych i zastąpienie ich gazem. Mamy także decyzję i rozpoczęciu produkcji własnego prądu - w zakładzie w Mrągowie już rusza kogeneracja, a w Zambrowie trwają testy rozruchowe. Z kolei w zakładzie w Grajewie przejdziemy na biogaz. Mlekpol dodatkowo wyeliminował całkowicie freon i zastąpił go amoniakiem, a także wymieniono wszędzie oświetlenie na energooszczędne - wymieniał Zbigniew Groszyk. Zapowiedział także dalsze inwestycje.

Najtrudniej mają średnie firmy

Karol Krowiak, Menager Rozwoju Rynku FMCG, Region Europa Środkowo-Wschodnia, Mitsubishi Electric, zapytany jakie są bariery przy wprowadzaniu przemysłu 4.0, powiedział, że obserwuje w tej kwestii wyraźny podział na między firmy duże i małe. W najgorszej sytuacji są firmy średnie - trudno im konkurować z największymi, a z drugiej strony produkują produkt masowy, który nie może być spersonalizowany jak w małych przedsiębiorstwach. - Część zakładów spożywczych nie jest jeszcze w ogólne na tym etapie. Są dopiero na etapie robotyzacji i automatyzacji, a nie bieżącej wymiany danych. co więcej, część firm broni się przed tym rozwiązaniem. często są to firmy rodzinne, gdzie duży opór jest ze strony pracowników, którzy obawiają się utraty pracy - mówił Karol Krowiak. Uważa, że mniejsze firmy często mają bardzo szeroką gamę produktów, ale małe wolumeny i z tego względu pewne rozwiązania są dla nich nie przydatne.

Daniel Rekowski, Key Account Manager, SIG Combibloc, powiedział, że jego firma ma platformę nowej generacji, przy pomocy której chce dokonać symbiozy ekologii i ekonomii. - Wiemy jak osiągnąć 25 proc. redukcji emisji CO2, zmniejszenie o 60 proc. zużycia wody, przy równoczesnym wzroście wydajności produkcji - mówił Daniel Rekowski.

Wspólny nadrzędny cel

Z kolei Piotr Kasperuk, Business Development Director Poland, Czech Republic, Hungary & Slovakia, CCL Label, powiedział, że trendem jest zrównoważony rozwój w produkcji opakowań i wprowadzanie nowych rozwiązań w efektywnym recyklingu. - Na tym się skupimy w naszych rozwiązaniach. Chcemy nasze nowe rozwiązania dostarczać dla firm obiegu zamkniętego. Jeżeli celem jest ochrona planety, to wymiana informacji jest niewystarczająca. Jeżeli moglibyśmy sobie zaufać, że mamy wszyscy wspólny cel wyższy, to Przemysł 4.0 może nam w tym pomóc - uważa Piotr Kasperuk.

Ireneusz Kozber, dyrektor logistyki, PPHU Millano Sp. z o.o. powiedział, że w 2015 roku zakończono budowę zupełnie nowego centrum logistycznego - to pomogło zwiększyć przepływy i ograniczyć koszty. - Projekt tego centrum logistycznego bazował na tym, aby każdy przepływ wewnętrzny był jak najkrótszy i najwydajniejszy. Bazą tego magazynu było wyodrębnienie strefy funkcjonalnej, konfekcji i wysyłek. Teraz jednak zmieniły się trendy. W konsekwencji tego musimy przebudować całe centrum logistyczne, aby dostosować się do krótkich terminów dostaw. To pokazuje jak szybko zmienia się rynek - mówił dyrektor logistyki, PPHU Millano.

Z kolei Bartosz Półgrabia, wiceprezes zarządu, Pamapol SA, wskazywał, że firma Pamapol zbudowała swoją pozycję i popularność na ofercie dań gotowych, ale teraz czasy się zmieniły. - Teraz czasy są już inne i te same produkty nie są już sexi. Teraz ważny jest trend zero waste i wychodzimy temu na przeciw. Ekologia w biznesie spożywczym jest coraz ważniejsza, dlatego Pamapol ma trzy ważne projekty badawczo rozwojowe - zapowiedział wiceprezes Półgrabia.

Indywidualne rozwiązania

Jacek Punda podkreślił, że Infor oferuje rozwiązania uszyte pod branżę spożywczą. - Powstały one w wyniku naszych doświadczeń, ale także w wyniku doświadczeń naszych klientów. Zauważyliśmy, że 60 proc. funkcjonalności sprawdza się u wszystkich naszych klientów, kolejne 30 proc. procesów wymaga pewnych dostosowań i występuje w określonych branżach, a jedynie 10 proc. jest szyte na miarę dla każdego klienta - mówił Jacek Punda.

Zbigniew Groszyk stwierdził, że największym atutem mleczarstwa jest produkcja żywności naturalnej. - Od 40 lat budujemy bazę własnych dostawców z czystych rejonów Polski. Co ważne, produkty mleczarskie są nisko przetworzone - jogurty, sery to mleko i odpowiednio wyselekcjonowany szczep bakterii - mówił wiceprezes Mlekpolu. Zwrócił uwagę, że logistyka takich produktów jest problemem, gdyż rynek oczekuje bardzo częstych dostaw, ale niewielkich ilości i zróżnicowanych produktów. - Mamy małe, ale częste zamówienia, co zmusiło nas do zbudowania nowego centrum logistycznego w Grajewie na 50 tysięcy palet. Pozwoli ono na szybszą wysyłkę mniejszych i zróżnicowanych zamówień - dodał.

Innowacja ekonomią przyszłości

Kamil Rabenda uważa, że innowacja będzie ekologią przyszłości. - Zielony Ład od 2025 roku nałoży na nas nowe obowiązki. Dziesięć lat temu produkty ekologiczne stanowiły 10 proc. obrotu, teraz już 30 proc. Będziemy mieli dalszy szybki wzrost - taki jest trend - uważa Kamil Rabenda. Dodał, że nowoczesna ekologia to transparentność. - Nie można produkować ekologiczne, bez pełnej przejrzystości, pełnej identyfikowalności. Ekologia to nie prostota, ale normalność – dodał.

Daniel Rekowski, Key Account Manager z firmy SIG Combibloc, wskazał, że celuloza niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, co widać w rosnącym zapotrzebowaniu na ten surowiec - celuloza to materiał przyszłości i trudno go będzie czymś zastąpić. Obok cenionych właściwości fizycznych, ma ograniczony wpływ na środowisko. Jak wiadomo opakowanie kartonowe musi zapewniać barierowość, dlatego posiada m.in. cienką warstwę aluminium. Nam udało się wyeliminować ten surowiec kopalny przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ochrony produktu. Poszliśmy nawet o krok dalej i zaczęliśmy stosować w opakowaniach polimery roślinne wytwarzane z oleju talowego, który jest odpadem w produkcji masy drzewnej. A zatem nadajemy odpadowi wartość! Dodał, iż jego firma obserwuje trzy główne trendy rozwoju opakowań: ograniczenie zużycia zasobów, recykling i odnawialność wykorzystywanych surowców, co idealnie wpisuje się w cele gospodarki obiegu zamkniętego.

Piotr Kasperuk pytał co zrobić, aby zakłady funkcjonowały w obiegu zamkniętym? - Nasze zakłady są w pełni zintegrowane. Jesteśmy przygotowani aby przejść na pełną dygitalizacje, ale spotykamy się z barierą mentalną.

Z kolei Ireneusz Kozber powiedział, że jeszcze przed covidem mówiliśmy o rozwiązaniach przyszłości. - Teraz stały się one faktem. Grupy produktów szybko się starzeją, pogarsza się dostępność pewnych produktów. Równocześnie brakuje korelacji nauki i biznesu. Są podejmowane próby, rozmaite klastry, ale generalnie wychodzi to słabo - ocenia Ireneusz Kozber.

Karol Krowiak jest zdania, że mamy jeszcze okienko 5-7 lat, aby cyfrowo dostosować się do nadchodzących zmian. Potem będzie o wiele trudniej. - Najsilniejsi zbroją się teraz i to poważnie - puentował.