Polska Agencja Prasowa uruchomiła w czwartek nowy cykl wideo pokazujący różne projekty innowacyjne, które powstają we współpracy naukowców i firm albo w ośrodkach badawczych w firmach. Cykl zatytułowany "Kierunek: Innowacje" będzie publikowany raz w tygodniu - w każdy czwartek. PAP chce pokazać m.in. te innowacyjne projekty, które powstają na uczelniach lokalnych, a nie w wielkich korporacjach. Zależy nam na praktycznym wymiarze tych projektów, chcemy, żeby to pomysłowość i społeczna użyteczność była znakiem rozpoznawczym naszego cyklu.

W pierwszym materiale z cyklu o pracach nad różnorakim zastosowaniem glonów opowiadają PAP naukowcy z Katedry Inżynierii Środowiska UWM. "Biorąc pod uwagę fakt, że biomasę glonów możemy stosować w wielu dziedzinach i jest to technologia bardzo dynamicznie rozwijająca się na świecie, bardzo perspektywiczna, należy uznać, że glony to +zielone złoto+" - przekonuje dr hab. inż. Marcin Dębowski.

"Hoduję glony, następnie pozyskuje z nich olej, czyli można z niego w dalszej przyszłości wytworzyć biodiesel" - opowiada mgr inż. Magdalena Rokicka. Podkreśla, że tak pozyskane paliwo będzie przede wszystkim tańsze. "Dodatkowym walorem są wartości ekologiczne. Takie paliwo jest pozbawione siarki i przyjazne środowisku" - dodaje.

Na UWM prowadzone są też prace nad biologiczną produkcją wodoru. "Bardzo maleńkie organizmy, w specjalnych warunkach potrafią wyprodukować wodór same z siebie - w sposób naturalny, przyjazny dla środowiska. Pracujemy nad tym, aby (...) tego wodoru można było wyprodukować tyle, żeby stał się on źródłem energii dostępnym dla każdego użytkownika. To jest dosyć nowy temat, tak naprawdę w naszym kraju niewiele osób się tym zajmuje, żeby nie powiedzieć, że prawie nikt" - podkreśla mgr inż. Magdalena Dudek

Glony, czyli algi wykorzystuje się już powszechnie w kosmetologii, do produkcji maseczek czy kremów - ze względu na właściwości odżywcze. Algi zawierają m.in. związki magnezu, związki cynku, dużo witamin a także kwas ligninowy. Mają właściwości wyszczuplające i wzmacniające, czyli pomagają na redukcję cellulitu, czy na pękające naczynka - wylicza mgr inż. Anna Grala.

Naukowcy z Olsztyna pracują też nad wykorzystaniem biomasy glonów do celów energetycznych. "Glony charakteryzują się dość dużym przyrostem w stosunku do roślin lądowych, dlatego pozyskiwana z nich biomasa jest interesującym substratem do produkcji biogazu, do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej. Jest to jedno z odnawialnych źródeł energii" - podkreśla mgr inż. Katarzyna Elbruda z UWM.

Ponadto, jak zaznacza dr hab. inż. Marcin Zieliński, glony mogą znaleźć też zastosowanie przy produkcji paszy.

Pod koniec grudnia 2015 r. PKN ORLEN poinformował, że realizuje projekt badawczo-rozwojowy dotyczący alternatywnych źródeł pozyskania biokomponentów wyższej generacji. Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku powstanie stacja doświadczalna, w której będą hodowane glony z wykorzystaniem dwutlenku węgla oraz wód poprodukcyjnych z rafinerii. Głównym celem badań jest opracowanie technologii produkcji biokomponentów z glonów olejowych i okrzemek bałtyckich w warunkach pracy rafinerii. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Szczecińskim.

Pod koniec lutego br. poinformowano, że obecnie prowadzone są badania nad selekcją odpowiednich gatunków glonów i taksonów okrzemek. Spółka zakłada, że przedsięwzięcie pozwoli w przyszłości na komercjalizację technologii i umożliwi produkcję biopaliw z glonów w oparciu o potencjał techniczny rafinerii w Płocku, a także adaptację tego rozwiązania dla instalacji przemysłowych generujących CO2 w grupie kapitałowej spółki. Ma się to przyczynić do znacznego zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.