Partnerzy portalu
  • partner portalu
  • partner portalu
  • partner portalu
  • partner portalu

GOZ: Trzy kluczowe aspekty dla firm spożywczych

  • Autor: Olimpia Wolf
  • Data: 14-06-2021, 18:58
Przed branżą żywnościową jest obecnie sporo wyzwań związanych z dążeniem do gospodarki obiegu zamkniętego ale też i szans na zwiększenie swojej konkurencyjności.
GOZ: Trzy kluczowe aspekty dla firm spożywczych
GOZ: Trzy kluczowe aspekty dla firm spożywczych, fot. shutterstock

Coraz więcej podmiotów działających w branży spożywczej widzi potrzebę wdrażania rozwiązań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Wśród wielu wyzwań i kluczowych dla firm aspektów GOZ, znajdują się takie, jak budowa zielonych łańcuchy dostaw, stworzenie sprawnie działającego systemu kaucyjnego oraz poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. 

Zrównoważone rozwiązania dla logistyki 

Firmy spożywcze i handlowe, dla których Gospodarka Obiegu Zamkniętego jest wartością, pracują nad budowaniem zielonych łańcuchów dostaw. Na co takie przedsiębiorstwa powinny zwracać uwagę, szukając dla siebie odpowiednich rozwiązań w obszarze logistyki nośników? 

Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor Generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie podkreśla w rozmowie z serwisem GOZ, że biorąc pod uwagę budowanie zielonego łańcucha dostaw, podstawową decyzją w zakresie logistyki nośników jest wybór najbardziej zrównoważonego, przyjaznego środowisku modelu zarządzania paletami. 

– Firmy mają do dyspozycji model otwarty, w którym właścicielem nośników jest nadawca towaru oraz model zamknięty, tzw. pooling palet, w którym właścicielem palet jest operator poolu, wynajmujący nośniki kilku uczestnikom łańcucha dostaw. Z perspektywy wpływu na środowisko, znacznie bardziej zrównoważonym rozwiązaniem jest model zamknięty, w którym nośniki pozostają dłużej w obiegu i są wielokrotnie wykorzystywane – tłumaczy. 

– W niezależnym badaniu zleconym przez CHEP przeanalizowano wpływ na środowisko poolingu palet w porównaniu do modelu otwartego. Badanie dotyczyło oceny cyklu życia palety (Life Cycle Analysis – LCA) i wykazało, że palety CHEP mają najniższy wpływ na środowisko we wszystkich badanych kategoriach, porównując do palet, wykorzystanych w modelu otwartym. Korzystanie z poolingu CHEP wiązało się z o połowę niższą emisją CO2, trzy razy mniejszym zużyciem drewna i cztery razy mniejszą ilością wygenerowanych odpadów – podkreśla Izabella Maczkowska-Ciborowska. 

Dodaje, że firmy, które pracują nad budowaniem zielonych łańcuchów dostaw, powinny również zwrócić uwagę na samą konstrukcję palet. – Warto sprawdzić, czy zostały zbudowane z drewna pochodzącego z certyfikowanych źródeł, czy posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty oraz czy ich konstrukcja zapewnia im wytrzymałość i długi cykl życia – podpowiada. 

Zaznacza, że w przypadku poolingu CHEP, palety są dostosowane do wielokrotnego użytkowania. – Są one zaprojektowane w sposób zapewniający im trwałość i odpowiednią stałą jakość oraz poddawane regularnym naprawom. Dzięki dłuższemu cyklowi życia palet CHEP korzystające z nich firmy zużywają mniej nośników, a tym samym oszczędzają energię, wodę, surowce oraz redukują ilość generowanych odpadów – wyjaśnia. 

– Jednym z kluczowych aspektów zrównoważonego łańcucha dostaw jest recykling. W przypadku modelu otwartego (własny zestaw paletowy), producent musi sam zadbać o to, by nienadające się do dalszego użytkowania nośniki zostały poddane utylizacji i ponieść dodatkowe koszty z tym związane. Poza tym, sam proces utylizacji odpadów może niekorzystnie wpływać na środowisko. W modelu poolingowym, operator poolu jest odpowiedzialny za recykling zużytych palet. W CHEP materiał, który powstaje w trakcie recyklingu palet, jest ponownie wykorzystany w produkcji lub naprawie nośników, zgodnie z podejściem CHEP Zero Waste. Poza tym, wszystkie ćwierćpalety plastikowe CHEP posiadają certyfikat Carbon Neutral, gdyż dbamy o neutralizację śladu węglowego, który powstaje w procesie produkcji i korzystania z palety – mówi Dyrektor Generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie. 

– Grupa Brambles, do której należy CHEP, w ramach programu „Korzyści dla planety 2025” stawia sobie za cel osiągnięcie co najmniej 30% materiału z recyklingu lub upcyklingu w każdym nowym produkcie plastikowym do 2025 roku oraz 100% do 2030 roku – dodaje. 

Izabella Maczkowska-Ciborowska zwraca również uwagę, że z perspektywy korzyści dla biznesu i środowiska, opłaca się rozpocząć współpracę z firmą, która poza wynajmem palet oferuje dodatkowe zrównoważone rozwiązania dla logistyki, umożliwiające dalszą optymalizację łańcucha dostaw, np. zaawansowane analizy w celu optymalizacji procesów i kosztów czy programy takie jak Współpraca Transportowa CHEP.

– Decydując się na długofalową współpracę z dostawcą palet, warto zwrócić uwagę, czy z potencjalnym partnerem łączą nas wspólne wartości w zakresie troski o środowisko.

Rekomendujemy również sprawdzić, czy firma posiada polskie lub międzynarodowe nagrody bądź certyfikaty w zakresie sustainability. Takie wyróżnienia nadane przez renomowane organizacje dają nam pewność, że potencjalny partner to firma godna zaufania, dzieląca z nami wspólne wartości i aktywnie dążąca do nowych osiągnięć w zakresie sustainability. W CHEP możemy pochwalić się m.in. uznaniem CHEP za drugą najbardziej zrównoważoną firmę na świecie w rankingu zrównoważonego rozwoju magazynu Barron’s czy najwyższym platynowym wyróżnieniem od agencji EcoVadis, przyznawanym w uznaniu osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Izabella Maczkowska-Ciborowska.

Powszechny i ogólnopolski system kaucyjny

Branża spożywcza stoi również przed bardzo ważnym wyzwaniem, jakim jest wdrożenie i sprawne funkcjonowanie systemu kaucyjnego. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają obecnie prace nad zmianą ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzające system kaucyjny na wybrane rodzaje opakowań.

Instytut Staszica podkreśla, że system kaucyjny powinien być powszechny, ogólnopolski i obowiązkowy dla producentów napojów. Powinien też uwzględniać specyfikę polskiego handlu jako, że w Polsce jest duża liczba małych sklepów oraz być przyjaznym dla konsumentów, aby chętnie oddawali zużyte opakowania do sklepów. 

Dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica przypomina, że producenci muszą brać pod uwagę tzw. dyrektywę Single-Use Plastic, która do lipca br. powinna być wdrożona przez kraje członkowskie. Ustala ona poziomy w zakresie selektywnej zbiórki butelek z tworzyw sztucznych do recyklingu – 77 proc. w roku 2025 i 90 proc. w 2029. Od 2030 wszystkie butelki muszą być wykonane minimum w 30 proc. z materiału nadającego się do recyklingu.

– Aby udało się to zrealizować z minimalnym obciążeniem dla producentów, a finalnie dla płacących za napoje konsumentów, polski ustawodawca musi stworzyć efektywnie działający system depozytowy – dodaje.

Dr Dawid Piekarz tłumaczy ponadto, że dla efektywności i wydajności systemu depozytowego kluczowe będzie dopasowanie zakresu oraz modelu zbiórki opakowań do specyfiki polskiego handlu. 

– To właśnie pojedynczy punkt handlowy będzie swego rodzaju „hubem” opakowań w depozycie. Dlatego też projektując system trzeba pamiętać, że polski handel posiada określoną specyfikę, opierającą się w znacznej mierze na małych, lokalnych czy osiedlowych sklepach, które realizują około 40% sprzedaży. Zakres systemu depozytowego, jak również model zbiórki może stanowić więc istotną kwestię konkurencyjności drobnego handlu detalicznego – mówi.

Dodaje, że patrząc na wymogi prawne, obecne poziomy recyklingu oraz specyfikę struktury polskiego handlu trzeba zająć się opakowaniami plastikowymi i to te opakowania przede wszystkim powinny znaleźć się w depozycie. – Dzięki temu producenci napojów będą mogli wypełnić swoje obowiązki w zakresie uzyskania odpowiednich poziomów zbiórki i recyklingu oraz udziału surowca wtórnego w opakowaniach plastikowych do napoju, a Polska będzie odprowadzała niższe kary do Brukseli – tłumaczy.

– Na barki przedsiębiorców spadną zatem nowe obowiązki, wynikające z systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta – związane m.in. z gospodarowaniem odpadami po wprowadzanych na rynek produktów, z selektywną zbiórką, sortowaniem i przetwarzaniem – zauważa wiceprezes Instytutu Staszica.

Optymalizacja kosztów energii

Ważnym aspektem, na który producenci żywności zwracają uwagę, jest poprawa efektywności energetycznej. Przemysł spożywczy należy bowiem do trzeciego pod względem energochłonności sektora światowej gospodarki.

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności w rozmowie z serwisem GOZ zaznacza, że cele związane z redukcją śladu węglowego są wpisane w odpowiedzialność społeczną każdej dużej firmy spożywczej.

– W UE trwają dyskusje nad specjalnym znakowaniem produktów pozwalającym konsumentom na szybką identyfikację wpływu danego produktu na emisję CO2. Jeżeli znakowanie miałoby przypominać znakowanie takie jak na urządzeniach AGD, to przy obecnej strukturze wytwarzania energii w Polsce nasze produkty lokowałyby by się gdzieś między oznaczeniem D lub nawet niżej. Oznacza to, że z jednej strony wszyscy producenci muszą inwestować zarówno w redukcję zużycia energii jak i w tworzenie źródeł energii odnawialnej, z drugiej strony musi dojść do zmiany strukturalnej w produkcji energii na poziomie całego kraju – tłumaczy Gantner.

Dodaje, że zielona transformacja to proces, który będzie trwał przynajmniej przez najbliższe dwie dekady. Tłumaczy, że w branży spożywczej tkwi pod tym względem olbrzymi potencjał, jednak do jego wykorzystania potrzebne są duże nakłady inwestycyjne.

– Dobrym przykładem są inwestycje w tworzenie zielonej energii poprzez ponoszenie inwestycji w biogazownie. Wraz z rozwojem sektora produkcji biogazu rolniczego, rośnie znaczenie energetycznego wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego – zauważa.

– W Krajowym Planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 potencjał energetyczny sektora rolno-spożywczego w zakresie produkcji biogazu rolniczego został oszacowany na ponad 7,8 mld m3 rocznie. Jeżeli do tego dodamy ilość energii, jaką przedsiębiorstwa mogą uzyskać poprzez wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej, to cel jakim jest większa niezależność i elastyczność energetyczna, wydaje się realny do osiągnięcia – dodaje.

– Oczywiście warto pamiętać o dodatkowych działaniach, jakim jest chociażby poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Tylko holistyczne podejście do pozyskiwania i wykorzystania energii może przynieść wymierne korzyści finansowe dla firmy, środowiska naturalnego i konsumentów. Niskoemisyjne lub nawet zeroemisyjne zakłady to cel, który jest do osiągnięcia przez branżę spożywczą  w Polsce, jednak wymaga to zarówno nakładów jak i czasu. Stąd wszelkie działania mające na celu optymalizację kosztów energii należy uznać za wysoce pożądane – mówi Andrzej Gantner.

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Powiązane tematy:

Partner serwisu
  • partner portalu
Bądź na bieżąco!Subskrybuj nasz newsletter
Obserwuj nas

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!