• partner portalu
  • partner portalu
  • partner portalu
  • partner portalu
Partnerzy portalu

GOZ w praktyce, czyli partnerstwo CHEP, Biedronki i Polmleku

Przedsiębiorstwa coraz częściej łączą siły, aby wspólnie działać w kierunku zrównoważonego rozwoju. Oto opowieść o trzech podmiotach, które współpracują w ramach zielonego łańcucha dostaw. Dzięki temu dbają nie tylko o środowisko naturalne, ale także zwiększają swoją konkurencyjność.
  • Autor: Olimpia Wolf
  • Data: 11-06-2021, 14:30
GOZ w praktyce, czyli partnerstwo CHEP, Biedronki i Polmleku
Zielony łańcuch dostaw w praktyce: partnerstwo CHEP, Biedronki i Polmleku, fot. materiały prasowe

Coraz więcej podmiotów z łańcucha dostaw żywności widzi potrzebę wdrażania rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego. Ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych czy recykling odpadów to obowiązek firm, ale też przywilej, wynikające z odpowiedzialności zarówno za biznes, jak i za planetę.  

Wiele przedsiębiorstw łączy swoje działania w kierunku GOZ. W ramach zielonego łańcucha dostaw jednym z takich przykładów jest partnerstwo dostawcy usług poolingowych CHEP, sieci handlowej Biedronka i producenta wyrobów mleczarskich Polmlek. Na znak owocnej współpracy, w maju tego roku na drogi wyjechały ciężarówki Biedronki z logotypami partnerów oraz hasłami „Razem dbamy o środowisko” i „Jakość na każdym kroku. Zrównoważony łańcuch dostaw”, które odzwierciedlają wartości kluczowe dla wszystkich trzech firm. 

Zrównoważony wynajem palet 

Na czym polega współpraca trzech pomiotów w zielonym łańcuchu dostaw? Otóż Biedronka i Polmlek korzystają z palet CHEP na zasadach wynajmu, czyli poolingu. To rozwiązanie wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ opiera się na modelu współdzielenia, recyklingu i optymalizacji okresu przydatności produktów. 

Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor Generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie tłumaczy w rozmowie z serwisem GOZ, że palety wielokrotnego użytku CHEP wykorzystywane są przez kilku uczestników łańcucha dostaw, co pozwala znacznie zredukować zapotrzebowanie na drewno i zapobiega marnotrawieniu surowca. 

– Można powiedzieć, że palety CHEP są zrównoważone z natury. Powstają z drewna pochodzącego z certyfikowanych źródeł, a po zużyciu trafiają do recyklingu. W efekcie surowiec pozostaje w obiegu i możemy ograniczyć produkcję odpadów. Ponadto, palety zaprojektowane są w sposób zapewniający im wytrzymałość i długi cykl życia, o co dodatkowo dbamy przeprowadzając regularne kontrole jakości i naprawy – dodaje. 

Podkreśla, że CHEP chce promować zrównoważony model biznesu i jednoczyć rynek wokół wizji tworzenia przyjaznych środowisku zielonych łańcuchów dostaw. – Naszą misję realizujemy oferując partnerom zrównoważone rozwiązania, takie jak pooling i Współpraca Transportowa. Jesteśmy również aktywnym członkiem inicjatywy Lean&Green – mówi. 

Współpraca Transportowa 

Biedronka i Polmlek biorą również udział w programie Współpracy Transportowej. Rozwiązanie to polega na poszukiwaniu synergii w strumieniach dystrybucyjnych i transportowych pomiędzy partnerami CHEP oraz na opracowywaniu dopasowanych do ich infrastruktury rozwiązań logistycznych. 

– W ramach programu łączymy klientów i tworzymy zamknięte pętle transportowe, maksymalnie wykorzystując powierzchnię ładunkową pojazdów. W ten sposób ograniczamy tzw. „puste kilometry” i  nieuzasadnioną emisję CO2. Wszyscy współpracujący partnerzy zwiększają zdolności przewozowe i efektywność transportu przy jednoczesnej poprawie jego dostępności i obniżeniu kosztów operacyjnych – mówi Dyrektor Generalna CHEP.

Obniżenie poziomu emisji CO2 

CHEP i Biedronka należą także do Komitetu Sterującego inicjatywy Lean&Green, która zrzesza przedstawicieli branży transportu i logistyka (TSL) producentów i sieci handlowe na drodze do bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw. Wyłącznym partnerem i przedstawicielem Lean&Green Europe na terenie Polski jest ECR Polska. 

Każda z firm członkowskich Lean&Green stawia sobie za cel obniżenie poziomu emisji CO2 o co najmniej 20% w ciągu pięciu lat w stosunku do określonego roku bazowego. Po osiągnięciu celu i weryfikacji wyniku, firma zdobywa pierwszą gwiazdkę Lean&Green. Następnie może podejmować kolejne wyzwania, dalej obniżać emisje i zdobywać kolejne wyróżnienia. Lean&Green zobowiązuje firmy do wyznaczenia sobie konkretnych i mierzalnych celów oraz motywuje do długoterminowego zaangażowania w walkę z emisją CO2. 

Izabella Maczkowska-Ciborowska podkreśla, że każdy z członków otrzymuje merytoryczne wsparcie i może dzielić się swoją wiedzą z innymi. 

– Jednym z kluczowych założeń inicjatywy jest przekonanie, że dążenie do osiągnięcia zielonego łańcucha dostaw przynosi korzyści nie tylko dla środowiska, ale również skutkuje poprawą rentowności przedsiębiorstw. Wspólne dążenie do ograniczenia emisji CO2 w łańcuchu dostaw, stawianie sobie ambitnych celów i dzielenie się wiedzą, jak zmniejszyć ślad węglowy łańcucha dostaw, to wartości wpisujące się w strategie CHEP i partnerów. Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój może również generować zyski dla przedsiębiorstwa – zapewnia Dyrektor Generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie. 

Aspekty etyczne, społeczne oraz środowiskowe

CHEP i Biedronka od lat rozwijają partnerską współpracę. Jak współpraca z CHEP wpisuje się w długofalowe cele zrównoważonego rozwoju Biedronki?

Michał Oleksyk, Starszy Menedżer ds. Transportu w Sieci Biedronka podkreśla w rozmowie z serwisem GOZ, że Biedronka rozwija swój biznes w sposób odpowiedzialny, a jednym z jej zobowiązań jest rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw. 

– Współpraca partnerska z CHEP jest rozwinięciem tego zobowiązania. W swoim łańcuchu dostaw uwzględniamy aspekty etyczne, społeczne oraz środowiskowe, rozwijając trwałe i obustronnie korzystne relacje handlowe z naszymi partnerami. Stoimy wobec szeregu wyzwań środowiskowych, zważywszy na znaczne wykorzystanie zasobów naturalnych czy rosnący problem zanieczyszczenia plastikiem – mówi. 

Jakie korzyści biznesowe i środowiskowe wynikają dla Biedronki ze współpracy z CHEP? Michał Oleksyk tłumaczy, że system pooling’u CHEP oznacza dzielenie się i ponowne wykorzystywanie palet, co pozwala znacznie zredukować zapotrzebowanie na surowce naturalne oraz zapobiega ich marnotrawieniu, jednocześnie ograniczając emisję CO2, produkcję odpadów i zużycie wody, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

– Nasze działania charakteryzują się optymalizacją ruchów transportowych wszystkich uczestników łańcucha dostaw – dodaje.

Dzięki korzystaniu z rozwiązań poolingowych sieć Biedronka w okresie od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 zaoszczędziła ilość drewna będącą równowartością 6 980 drzew, ilość CO2 odpowiadającą 205 okrążeniom kuli ziemskiej przez ciężarówkę (8 212 878 kg) oraz 195 pełnych ciężarówek odpadów (830 785 kg).

Proekologiczne działania i dbałość o środowisko

Grupa Polmlek, trzecia pod względem wielkości firma mleczarska w Polsce, rok do roku rozwija się i odnotowuje znaczne wzrosty zarówno jeśli chodzi o obroty jak i nakłady na inwestycje.

Jacek Raj, Dyrektor Logistyki, Grupa Polmlek mówi w rozmowie z serwisem GOZ, że ostatni trudny rok szczególnie uwydatnił znaczenie solidnego i zrównoważonego systemu żywnościowego, który stabilnie funkcjonuje w każdych warunkach i jest w stanie zapewnić dostęp do podstawowych produktów w potrzebnej ilości i po przystępnych cenach.

– Zdajemy sobie sprawę, że większość konsumentów zwraca uwagę na kwestie środowiskowe, zdrowotne, społeczne i etyczne i coraz częściej ma to odniesienie do żywności. Stąd w strategii rozwoju firmy najważniejszymi priorytetami stały się rozwiązania, które z jednej strony są ukierunkowane na proekologiczne działania i dbałość o środowisko, a z drugiej przynoszą wymierne korzyści i oszczędności – tłumaczy.

– Mówimy tu o systematycznie wprowadzanych w zakładach systemach kogeneracji, planowanych instalacjach fotowoltaicznych, zastępowaniu kotłowni węglowych instalacjami gazowymi. Zachęcamy również naszych dostawców do transformacji swoich gospodarstw i przyjęcia ekologicznego modelu biznesowego. Naszym wspólnym celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym, produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Priorytetem jest również zwiększenie dobrostanu zwierząt – dodaje.

Synergia i inne korzyści

Grupa Polmlek to 12 zakładów produkcyjnych, z których nadaje ponad milionowy strumień wewnętrznych i zewnętrznych ładunków paletowych. Obsługuje z nich klientów krajowych i zagranicznych o różnym profilu biznesowym w każdym z kanałów dystrybucji. Realizuje dostawy bardzo często jednocześnie z kilku zakładów do jednego klienta, dywersyfikuje produkcję również geograficznie, co generuje konieczność szybkiej alokacji opakowań i strumieni transportowych.

Jacek Raj podkreśla, że ścisła współpraca pomiędzy zakładami i działami logistyki w zakładach umożliwia firmie dużą elastyczność i dobry serwis łańcucha dostaw. 

W jaki sposób rozwiązania CHEP pomogły firmie Polmlek zbudować bardziej zrównoważony łańcuch dostaw? – Nasz rozwój oraz zmienność rynków wymaga od nas ciągłego szukania optymalnych rozwiązań dla sprawniejszego i efektywniejszego działania. Jednym z takich elementów jest dla nas zamknięty pool paletowy. Przejście na niebieskie palety CHEP poprzedzone było szczegółową analizą kosztów naszej gospodarki paletowej w zakładach, kosztów jej obsługi tj. transport, administracja oraz poziomu strat palet umownych i uznaniowych. Dokonaliśmy również analizy naszych klientów pod kątem ich zainteresowania rozwiązaniami oferowanymi przez zamknięte poole paletowe. Zdefiniowaliśmy również synergie, jakie możemy osiągnąć w zakresie łańcucha dostaw zarówno dystrybucyjnego jak i zaopatrzeniowego. Nasza analiza SWOT potwierdziła zasadność tego rozwiązania. Zespół wdrożeniowy ustalił priorytety i harmonogram przejścia z białego poolu na niebieski – opowiada Dyrektor Logistyki Grupy Polmlek.

– Analizując rozwiązanie CHEP otrzymaliśmy redukcję strat opakowań w bezpośrednim łańcuchu dostaw, tzn. odpisy uznaniowe i rozkrusze/zaginięcia w transporcie. Zredukowaliśmy też zakup nowych palet drewnianych, koszt ich remontu i  utylizacji, dzięki czemu zmniejszyliśmy ilość odpadów. Nie musimy budować zapasów opakowań ani nie ponosimy kosztów alokacji tych zapasów pod akcje promocyjne. Taka strategia poprawia nasz cash flow – dodaje. 

– Z punktu widzenia  transportu nie ponosimy również kosztów zwrotu opakowań i ich administracji. Wypracowujemy jeden standard opakowań, co pomaga naszym klientom zarządzać paletami w ich magazynach. Realnie poprawiliśmy zarządzanie naszym transportem. Jesteśmy bardziej konkurencyjnym nadawcą dla firm transportowych nie tylko poprzez brak palet na wymianę w dostawie, ale też dzięki skróceniu czasów przyjęć i ograniczeniu dokumentacji z samej dostawy. Szukamy synergii z firmami transportowymi również w zakresie transportu palet CHEP do naszych zakładów, co zwiększa nasz potencjał transportowy w naszych lokalizacjach – mówi Jacek Raj.

Transport backhaulingowy

Jacek Raj podkreśla również, że Polmlek od dłuższego czasu współpracuje z Biedronką na zasadzie transportów backhaulingowych.

– Poszerzamy teraz zakres naszego współdziałania o organizację dostaw palet do naszych zakładów z centrów dystrybucyjnych Biedronki, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni naczep i redukcję pustych kilometrów. Standard CHEP pozwala też na znaczące skrócenie czasu przyjęć towarów w centrach dystrybucyjnych. Cały czas wspólnie szukamy kolejnych obszarów do współpracy i poszukiwania oszczędności – opowiada.

– Warto podkreślić, że ogromna praca wykonana przez wszystkie nasze zespoły w zakładach na etapie analizowania kosztów, mapowanie naszych strumieni ładunków, etap samego wdrożenia i obecnej kontroli kosztów tego rozwiązania pomogła w jeszcze lepszej integracji w naszej dość rozporoszonej strukturze logistyki. Traktujemy to jako wartość dodaną projektu. To nas jeszcze bardziej motywuje do wspólnego szukania dalszych kierunków na obniżanie kosztów logistyki w naszej Grupie – podsumowuje Jacek Raj. 

Wspólny projekt CHEP, Biedronki i Polmleku rozwija założenia GOZ

Widać więc, jak wspólny projekt CHEP, Biedronki i Polmleku rozwija założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Firmy dbają o to, by łańcuchy dostaw mogły zapewnić różnorodną żywność, jednocześnie zmniejszając negatywne skutki swojej działalności dla środowiska naturalnego.

Branża, której są częścią, ma znaczny wpływ na środowisko, dlatego przedsiębiorstwa zgodnie podkreślają, że ich rolą jest by, ten wpływ był jak najmniejszy z uwagi na przyszłe pokolenia. Przykłady takiej współpracy niech będą inspiracją dla innych podmiotów działających w łańcuchu dostaw żywności.

Powiązane tematy:

subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na FacebookuObserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  • Jamroży 2021-06-21 16:17:55

    Dawno nie czytałem większych pierdół. Że niby palety były wcześniej jednorazowe?

    Odpowiedz

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco!

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!