Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i GPW Ventures podpisują dziś list intencyjny. Ich celem jest stworzenie funduszu venture capital i uruchomienie go jeszcze w tym roku - czytamy.

Gazeta wskazał, że GPW Ventures to podmiot powołany w ramach strategii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych na lata 2018‒2022 do finansowania MSP poprzez stworzenie portfela funduszy typu venture capital.

Według "DGP", utworzy on dla KOWR spółkę współfinansującą innowacyjne projekty podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. "Nieoficjalnie mówi się, że w tym roku KOWR powierzy GPW Ventures na ten cel ok. 25 mln zł. W kolejnych latach kwota ta może zostać podwojona" - czytamy.