Dobre wyniki operacyjne zostały osiągnięte pomimo niekorzystnych zjawisk rynkowych, które miały miejsce w III kwartale tego roku, tj. przede wszystkim ograniczenia eksportu żywności na Ukrainę i do Rosji, co dotknęło klientów Grupy, a tym samym wpłynęło na niższe zapotrzebowanie na opakowania do żywności i zaostrzenie się w związku z tym konkurencji cenowej na rynkach UE. Pod wpływem powyższych zjawisk wyniki spółki za sam trzeci kwartał ukształtowały się na poziomach niższych niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Obecnie Grupa realizuje program inwestycyjny o wartości przekraczającej 20 mln zł, obejmujący zakup i uruchomienie kolejnej linii do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz kolejnej linii do produkcji taśm PET w fabryce Ergis S.A. w Oławie.

W III kwartale 2014 roku, a w szczególności we wrześniu, skumulowały się istotne niekorzystne zjawiska w segmencie folii opakowaniowych. Na rynkach niemieckim i francuskim nastąpił bardzo istotny spadek poziomu marż na twardych foliach opakowaniowych, w efekcie czego globalna kwota marży wypracowanej przez Spółkę na sprzedaży folii twardej do opakowań była o blisko 30% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy zbliżonym poziomie sprzedaży. Jednym z istotnych powodów tego zjawiska było ograniczenia eksportu żywności na Ukrainę i do Rosji, co dotknęło klientów Grupy, a tym samym wpłynęło na niższe zapotrzebowanie na opakowania do żywności i zaostrzenie się w związku z tym konkurencji cenowej na rynkach UE. Pod wpływem powyższych zjawisk wyniki spółki za sam trzeci kwartał ukształtowały się na poziomach niższych niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Spadek w grupie opakowań przemysłowych dotyczy głównie folii stretch (o 11% wartościowo w stosunku do 9 miesięcy 2013 roku) i jest rezultatem zmiany struktury sprzedaży, tj. zastępowania tradycyjnej folii stretch folią nanoErgis i wolniejszego niż zakładano procesu pozyskiwania nowych klientów na tę folię Spadek w grupie folii miękkich PVC dotyczy folii izolacyjnych i po części wynika z wysokiej sprzedaży będącej efektem realizacji jednorazowego kontraktu w 2013 roku. Wzrost w grupie „pozostała sprzedaż" dotyczy granulatów i jest efektem powrotu do, wcześniej osiąganych, wartości sprzedaży tego asortymentu.

Okres trzech kwartałów tego roku zamykamy dobrymi wynikami operacyjnymi. Mimo to w przyszłość patrzymy z dużą ostrożnością, ze względu na szereg niekorzystnych zjawisk rynkowych, które miały miejsce w III kwartale tego roku i których skutki nadal obserwujemy. Nasi zachodnioeuropejscy klienci coraz bardziej odczuwają spadki sprzedaży, spowodowane skomplikowaną sytuacją za wschodnią granicą UE - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis.

Do dalszej poprawy wyników finansowych Grupy Ergis ma przyczynić się obecnie realizowany kolejny program inwestycyjny o wartości przekraczającej 20 mln zł, obejmujący inwestycję w nową linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz w nową linię do produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie. Obie linie rozpoczną produkcję na przełomie I i II półrocza przyszłego roku - dodał Tadeusz Nowicki.